Sint-Truiden doet ook dit jaar mee aan ZuidDag!

ZuidDag is een vernieuwd campagnemodel waarin educatie en fundraising op een originele manier aan elkaar gekoppeld worden.


Belgische 16-plussers gaan één dagje werken en staan hun loon/wedde af aan een project in het Zuiden.
Vooraf maken ze kennis met de leefwereld van hun Zuiderse leeftijdsgenoten, die in België een toer doen in een aantal Vlaamse scholen en steden.

Dit jaar viel de campagne Work for Change van Zuiddag op donderdag 20 oktober.
Die dag gingen 10 000 jongeren uit het secundair onderwijs uit Brussel en Vlaanderen een betaalde dag werken in bedrijven, instellingen en gemeentelijke/stedelijke diensten.

Burgemeester
Ludwig Vandenhove/>, tevens bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking: “In Sint-Truiden waren er 7 leerlingen, die gekozen hadden en om bij een stadsdienst aan de slag te gaan: 4 jongeren bij de gewestelijke brandweer Sint-Truiden, 2 bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en 1 jongere bij de stedelijke bibliotheek de Leidraad.

Ludwig Vandenhove ging een kijkje nemen bij de jongeren, die bij de gewestelijk brandweer Sint-Truiden aan de slag waren.

Minimum 40,00 EUR van de vergoeding, die ze hiervoor ontvangen, staan ze af aan leeftijdgenoten in Tanzania.
Hiervoor wordt dit jaar samengewerkt met de Belgische niet-gouvernementele organisatie (NGO) Trias, die het project in Tanzania in goede banen zal leiden.
Traditiegetrouw komen deze jongeren voorafgaand aan de werkdag naar België om de leerlingen te vertellen wat ze met de opbrengst realiseren.

De eerste bedoeling is om de jeugdafdeling van Mwiwamo te versterken, onder andere door een 'Youth Business Centre' te bouwen in Namanga.
Een tweede doelstelling is om de boerenbeweging te ondersteunen en een ondernemersklimaat te creëren door samen te werken met andere partners.

Zie de website www.zuiddag.be