Sint-Truiden: voorbeeldrol op het vlak van de sociale economie in Limburg!

De stad Sint-Truiden vervult al meer dan 10 jaar een pioniersrol op het vlak van sociale economie en sociale tewerkstellingsprojecten.

Op woensdag 29 september 2010 werden alle betrokken partners uitgenodigd door schepen van sociale economie
Els Sneijers en burgemeester Ludwig Vandenhove om de bestaande projecten te evalueren en (nog nauwer) met elkaar in contact te brengen, maar ook en vooral om na te gaan of er geen mogelijkheden zijn voor nieuwe initiatieven. Ook een afgevaardigde van het kabinet van bevoegd Vlaams minister Freya Van den Bossche (Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie) was aanwezig.

Symbolisch is alles doorgegaan in ‘Den Teluur’, Montenakenweg 53, 3800 Sint-Truiden.

 

Voor een groeiende groep mensen is een gewone job op de reguliere arbeidsmarkt te hoog gegrepen. Dit hangt vaak samen met (een combinatie van) een aantal problemen zoals armoede, een handicap, een moeilijke familiale situatie en/of psychische problemen.

 

 

Om deze werkzoekenden een passend jobaanbod te geven, heeft de overheid een aantal maatregelen uitgewerkt met de focus op opleiding en begeleiding.

 

De sociale economie is een belangrijke sector, die bestaat uit bedrijven en initiatieven, waaronder arbeidszorgcentra, beschutte en sociale werkplaatsen, initiatieven qua lokale economie, invoegbedrijven, kringloopwinkels, startcentra, etc.

 

In de sociale economie wordt gezocht naar mogelijkheden om maatschappelijke behoeften in te vullen via nieuwe jobs, om zinvolle projecten met een maatschappelijke meerwaarde op te starten en om bepaalde goederen en diensten te vermarkten.
De overheid en een steeds groter gedeelte van de bevolking geraken overtuigd van de economische, sociale en ecologische meerwaarde van deze sector.

 

 

 

 

 

“Het stadsbestuur van Sint-Truiden vervult de regisseursrol voor deze Lokale Diensteneconomie (LDE).
Lokale besturen hebben de regisseursrol voor de ontwikkeling van de lokale diensteneconomie: nieuwe diensten aanbieden aan alleenstaanden, hulpbehoevenden en senioren en tegelijkertijd werk creëren voor mensen uit kansengroepen.
De LDE wil beantwoorden aan de behoeften van de burgers en gelijktijdig werk bieden aan laaggeschoolde langdurig werkzoekenden.

 

 

Het stadsbestuur Sint-Truiden doet daarvoor, mits een financiële vergoeding, een beroep op heel wat bestaande initiatieven en organisaties, die gespecialiseerd zijn in een bepaalde dienstverlening en bepaalde taken.
Dit kan een collectieve dienstverlening zijn (zoals groenonderhoud voor bepaalde buurten of wijken) of een individuele dienstverlening (zoals seniorenoppas bij particulieren).
“Op die manier wordt de tewerkstelling gestimuleerd voor die doelgroepen, die het moeilijk hebben op de normale arbeidsmarkt en worden burgers via het aanbod van allerlei diensten geholpen.”, aldus bevoegd schepen
Els Sneijers en burgemeester Ludwig Vandenhove. 

 

 

De sector van de sociale economie in Sint-Truiden is niet nieuw.
Sinds meer dan 10 jaar bestaat de intensieve samenwerking met de sociale werkplaats vzw De Ploeg, die onder andere belangrijke taken qua onderhoud voor de stad Sint-Truiden uitvoert.
Deze samenwerking is onder impuls van burgemeester Ludwig Vandenhove tot stand gekomen.
Voor verschillende opdrachten zoals groenonderhoud, klussen en verfwerken schakelt het stadsbestuur permanent een tiental werknemers van deze sociale werkplaats in.
Vorig jaar werden de milieu- en natuurwerkers (MINA) uitgebreid met 6 extra voltijdse werknemers voor de alternatieve onkruidbestrijding in Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken, een zeer arbeidsintensieve en milieuvriendelijke opdracht.
“Van bij het begin heeft de stad Sint-Truiden ernaar gestreefd om de sociale tewerkstellingsinitiatieven intergemeentelijk te laten verlopen. In die zin werken ook de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van de drie gemeenten werken nauw samen met De Ploeg.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

De personen met een handicap van de vzw Wiric staan al jaren in voor de organisatie van het compostpark op Nieuw Sint-Truiden, het onderhoud van het domein ’t Speelhof en het opruimen van zwerfvuil op diverse plaatsen.

 

 

“Sinds de nieuwe regelgeving voor het systeem van de LDE werden, onder impuls en met financiële steun van het stadsbestuur Sint-Truiden, tal van nieuwe projecten opgestart.”, zegt schepen
Els Sneijers.

 

 

Het fietspunt, in samenwerking met de vzw Basis, met 4 voltijdse medewerkers, aan het stationsplein, zorgt voor kleine fietsherstellingen, toezicht op fietsenstallingen en verhuur van fietsen aan pendelaars en toeristen

 

 

Om de sociale contacten in de eigen woonomgeving te vergroten en op een gezellige manier de buurtbewoners te mobiliseren, werden drie buurtrestaurants opgericht (Gelinden, SinTruiden en Velm).
Alle mensen uit de buurt zijn er welkom voor een gezonde en goedkope maaltijd, die bereid en geserveerd wordt door acht voltijdse werknemers van ‘Den Teluur’.
De stad Sint-Truiden werkt hiervoor samen met de vzw ’t Heft.

 

 

Hulpbehoevende senioren kunnen dan een doen op de vzw Integratie van Senioren In de Samenleving (ISIS) voor seniorenoppas en op het woonzorgteam van vzw ArbeidsKansen door Sociale Integratie (Aksi) voor klussen in en rond de woning. Het is immers belangrijk dat senioren zo lang en zo comfortabel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.
Dit is een belangrijk aspect van de objectieve veiligheid en het (subjectief) veiligheidsgevoel voor senioren.
Hulp in huis verkleint aanzienlijk het risico op vallen en/of andere ongelukken.

 

 

De sociale bouwmaatschappij cv Nieuw Sint-Truiden heeft een samenwerkingsprotocol ‘Leefbaarheid’ afgesloten met het stadsbestuur Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
Hierbij is 1 persoon tewerkgesteld, via een sociaal economie-project, bij cv Nieuw Sint-Truiden. Betrokkene staat in voor het uitvoeren van kleine klussen en voor de communicatie naar de gemeenschapswachten en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken toe, inzake overlast en (on)veiligheid.

 

 

Recent kreeg ook ‘Rap op Stap’ een eigen locatie in Sint-Truiden.
Dit initiatief voor sociaal toerisme biedt mogelijkheden voor uitstappen en vrijetijdsbesteding voor personen en gezinnen, die het financieel moeilijk hebben.

 

 

“Al deze initiatieven bieden volwaardige jobs aan een 40-tal werknemers en tegelijkertijd een antwoord op bepaalde behoeften van de burgers.

 

 

Ook grotere organisaties in Sint-Truiden, zoals de beschutte werkplaats Bewel, Kringwinkel Okazi en arbeidscentrum Het Heft, ijveren dagelijks voor de jobs en begeleiding van hun talrijke werknemers.

 

 

De projecten en samenwerkingsverbanden worden uitgewerkt en opgevolgd door de gemeentelijke dienst sociale tewerkstelling in overleg met het OCMW.

 

 

Via al deze sociale economie projecten slaagt de stad Sint-Truiden erin heel wat kansarmen tewerkstelling aan te bieden en zo een betere plaats in de maatschappij te geven.
Tewerkstelling is de beste manier om mensen uit de armoede te houden.”,  besluiten schepen Els Sneijers en burgemeester Ludwig Vandenhove.