Sint-Truiden zet sensibilisering rond orgaandonatie verder!

“Dat de Euregiotour-fietskaravaan, waarmee vertegenwoordigers van getransplanteerden en ziekenhuizen, meer burgers willen oproepen en sensibiliseren om zich te laten registreren als donoren en om organen af te staan, op vrijdag 17 september 2010 de stad Sint-Truiden aandeed, is geen toeval.”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove.


“Wij waren in 2000 de eerste stad in Vlaanderen, die hier rond een informatie- en voorlichtingsavondavond georganiseerd heeft, gekoppeld aan het systematisch aanschrijven alle 18-jarigen inzake de wettelijke mogelijkheden qua orgaandonatie.

De tweedaagse Euregiotour is een initiatief van de Nederlandse Stichting Promotie Orgaandonatie en werd al voor de 3e keer georganiseerd.
Het parcours verliep ’s vrijdags vanuit Maastricht via Sint-Truiden, Hasselt en Genk terug naar Maastricht (om en bij de 120 kilometer/>) en op zaterdag 18 september 2010 vanuit Maastricht naar Heerlen (om en bij de 80 kilometer/>).

Tussen de in het totaal 90 ‘renners’ waren er een 17-tal geneesheren en personeelsleden van het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo.

“Het was een hele eer voor de stad Sint-Truiden om als stopplaats te fungeren.”, aldus Ludwig Vandenhove. “Vanaf 10 uur stond er ook een informatiestand op de Grote Markt waar geïnteresseerden terecht konden.
De organisatoren en het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo lichtten er de problematiek toe aan de bevolking en geïnteresseerden konden er terecht voor registratieformulieren voor het donorschap.”

Jaarlijks sterven er in Nederland en Belgïë tientallen personen, omdat er onvoldoende en/of niet tijdig organen ter beschikking zijn om aan de groeiende behoefte te voldoen. Voor een aantal patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen is de transplantatie van een orgaan immers de laatste kans.

Heel wat personen kunnen geen normaal leven meer leiden omwille van de beschadiging van bepaalde organen of weefsels. Het gaat hierbij om de alvleesklier, het hart, de lever, de longen, de nieren, maar evenzeer om botweefsel, hartkleppen, hoornvliezen of huid.

Het probleem is niet enkel dat er te weinig donoren zijn en het aantal vragen steeds stijgt, maar de organen ook moeten ‘matchen’ met elkaar. De organen moeten bijvoorbeeld hetzelfde weefseltype hebben.

Het is de taak van de overheid, dus ook van de stad Sint-Truiden, om de bevolking zoveel mogelijk te sensibiliseren om orgaandonor te worden.

Zoals hoger reeds aangehaald, was de stad Sint-Truiden in 2000, op initiatief van burgemeester Ludwig Vandenhove, in samenwerking met Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo, het Universitair Ziekenhuis (UZ) Gent en de Sint-Truidense huisartsen, de eerste stad in Vlaanderen, die een brede sensibiliseringscampagne opzette rond orgaandonatie en -transplantatie.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden in het algemeen en burgemeester Ludwig Vandenhove - ook in zijn toenmalige functies als federaal volksvertegenwoordiger en/of senator - in het bijzonder gingen hierin nog verder en zij ijverden ervoor om dergelijke sensibiliseringscampagnes eveneens op nationaal niveau te voeren.
In 2005 lanceerde de federale overheidsdienst (fod) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de campage Beldonor.be en in 2008 een nationale tekenwedstrijd voor kinderen tussen 10 en 12 jaar. De stad Sint-Truiden participeerde aan deze wedstrijd, onder andere via de Haspengouwse Academie [Beeld].

In 2009 organiseerde de stad Sint-Truiden, in samenwerking met de Oostrozebeekse transplantkring, een infoavond rond orgaandonatie en -transplantatie met professor Diethard Monbaliu als gastspreker en enkele personen, die hun persoonlijk verhaal vertelden.

België behoort al langer tot de toplanden, waar een grote bereidheid geldt om organen af te staan en wij mogen hier terecht fier op zijn. Dit gegeven is in de medische wereld goed gekend en België krijgt hier vanuit het buitenland dan ook een grote waardering voor.

Maar het kan altijd beter!
Niettegenstaande dit positief gegeven, bestaat bij ons nog altijd een belangrijk tekort aan donororganen en sterven dus ook hier mensen door een gebrek aan een geschikt donororgaan.
Dit komt vooral, omdat veel mensen zich nog geen mening over orgaandonatie hebben gevormd.

Orgaandonatie is iets wat ons allen aangaat. Vroeg of laat kan elk van ons immers in de situatie komen dat we zelf een orgaan nodig hebben en we meer dan ooit aangewezen zijn op ‘naastenliefde’. Het is daarom belangrijk dat over dit thema gepraat wordt.

Daarnaast werkt de stad Sint-Truiden vanaf dit jaar mee aan een project van de provincie Limburg, waarbij iedereen, die een nieuwe identiteitskaart afhaalt bij de dienst bevolking, een informatiebrochure en een registratiedocument meekrijgt om orgaandonor te worden en de bevolking zoveel mogelijk geïnformeerd wordt over het onderwerp.”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Door je te laten registreren als orgaandonor na overlijden, kunnen er veel mensen gelukkig gemaakt worden, namelijk de patiënt en haar/zijn familie.
Voor de betrokken patiënten zijn donoren het laatste redmiddel!
De patiënt kan wellicht terug een normaal leven leiden of zelfs van de dood worden gered.
We wensen het zeker niemand toe om ooit zelf op een ‘vervangorgaan’ te moeten wachten, maar dat is nu eenmaal spijtig genoeg de realiteit.

We willen door al deze acties aan iedereen vragen om minstens eens na te denken over de noodzaak aan organen en we roepen de burgers massaal op om zich te laten registreren als donor.”, besluit Ludwig Vandenhove.

De formulieren zijn te verkrijgen bij de dienst bevolking van de stad Sint-Truiden, administratief centrum, gelijkvloers, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden, op de telefoonnummers 011-70 14 20, 011-70 14 25 of 011-70 14 26.
De vermelding als orgaandonor wordt opgenomen in de bevolkingsregisters.

Zie ook de website www.transplantkring.be, www.sint-trudo.be, www.limburg.be.

Hierover is ook een item verschenen in de Passe-Partout, editie Sint-Truiden van 6 oktober 2010.

Zie onder andere ook de tekst ‘Orgaandonatie 2008!’ van 21 oktober 2008 op deze website.