Sint-Truidense kinderraad bezoekt kabinet Vlaams minister van Cultuur, Jeugd en Sport Bert Anciaux!

Via bemiddeling van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove bezocht de nieuwe Sint-Truidense kinderraad het kabinet van Vlaams minister Bert Anciaux op woensdagnamiddag 17 september 2008.

Wegens een vervroegde samenkomst van het Vlaams parlement (normaal pas voorzien op maandag 22 september 2008) was de minister er niet zelf bij.

 

 

 

 

De kinderen kregen uitleg over de plaats van Vlaanderen in de Belgische staatsstructuur en over het Vlaamse jeugdbeleid.
Nadien volgde een bezoek aan het bureau van de minister en aan de verschillende beleidscellen cultuur, jeugd, huisvesting, stedelijk beleid, Brusselse aangelegenheden en ontwikkelingssamenwerking. Minister Bert Anciaux is immers niet enkel voor jeugd belast.

 

 

De kinderraadsleden stelden heel wat vragen en na een korte wandeling in Brussel keerden ze tevreden terug naar Sint-Truiden.

 

 

“De kinderraadsleden zitten met heel wat voorstellen en suggesties rond het jeugdbeleid in Sint-Truiden. Binnenkort zullen we dan ook met hen ‘in debat’ gaan.”, zeggen schepen van jeugd
Els Sneijers en burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove. “We kunnen kinderen immers niet jong genoeg met maatschappelijke problemen en politiek confronteren."

 

 

“Daarom zal ik ze zeker ook nog eens uitnodigen in het federaal parlement zodat ze kennis kunnen maken met mijn werk als federaal volksvertegenwoordiger.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

Zie ook onder andere de tekst ‘Nieuwe kinderraad!’ op deze website.