Sint-Truidense ondernemers tuk op gezinsondersteunende diensten voor hun medewerkers!

In het kader van de projectoproep van Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen Katleen Van Brempt deed Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns vorige maand een oproep bij de Limburgse Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO's) om de mogelijkheden tot het creëren van gezinsondersteunende diensten voor hun medewerkers van nabij te bekijken.
In Sint-Truiden werd deze oproep beantwoord door burgemeester
Ludwig Vandenhove/> en vele zelfstandige ondernemers.

 

Enkele voorwaarden (ontvankelijkheidscriteria) die de Vlaamse overheid stelt alvorens tot subsidiëring van een concrete projectvraag in te gaan, zijn een haalbaarheidsstudie, een behoeftenanalyse, een verklaring op eer in verband met overheidssteun en een minimaal bewijsstuk van een overleg tussen werkgevers en werknemers met betrekking tot gezinsondersteunende diensten.
Daarom voerde de Unie van Zelfstandige Ondernemers Limburg (UNIZO-Limburg) een bevraging uit bij de zelfstandige ondernemers in Sint-Truiden.
Uit de 50 reacties die binnenkwamen (359 Sint-Truidense ondernemingen ontvingen een e-mail) blijkt dat de helft van de ondernemers van mening is dat het aanbieden van gezinsondersteunende diensten een bijkomend voordeel is om nieuwe werknemers aan te trekken. Ook vindt 45% van de zelfstandige ondernemers in Sint-Truiden dat het aanbieden van gezinsondersteunende diensten een bijkomende troef is om werknemers te binden aan het bedrijf.
Gezinsondersteunende diensten die hierbij vooral in trek zijn, zijn kinderopvang (56%), vakantieopvang voor kinderen (42%) en strijkdiensten (47%).
Minder belangrijk zijn een boodschappendienst (13%) en zorg verstrekt aan ouderen die inwonen (11%).

"Deze resultaten tonen aan dat de KMO's ook grote aandacht besteden aan de randvoorwaarden rond tewerkstelling, zoals in dit geval het aanbieden van diensten die de combinatie arbeid-gezin vergemakkelijken", aldus Patrick Buteneers, directeur belangenbehartiging UNIZO-Limburg. Ondernemers-eigenaars beseffen ten volle dat ook het comfort voor de werknemers een belangrijk element wordt in de dagelijkse strijd om goede werknemers te vinden en te houden".

Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns is ervan overtuigd dat de oproep van Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen Katleen Van Brempt een goede zaak is om KMO's aan te zetten om gezinsondersteunende diensten aan te bieden.
"Uit het onderzoek blijkt immers dat slechts 13% van de ondernemers eraan denkt om zelf één of meer van deze gezinsondersteunende diensten aan te bieden".
Een initiatief zoals dit van minister Kathleen Van Brempt kan voor een stroomversnelling zorgen.
Door een samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid kunnen gemeenschappelijke initiatieven genomen worden, die bovendien ook nog voor 50% gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid. We stellen dan ook in de resultaten van de bevraging vast dat 60% van de ondernemers hun medewerkers zou stimuleren om van deze diensten gebruik te maken wanneer deze door een derde partner in Sint-Truiden zouden aangeboden worden", zo stelt Els Robeyns vast.

"Opvallend is dat de werkgevers in Sint-Truiden niet alleen hun medewerkers willen stimuleren, maar ook actief willen meewerken aan het creëren van zo'n initiatief.
Met genoegen stellen we vast dat 30% van de werkgevers bereid is tussen te komen in de kosten van zo'n nieuw initiatief en hierbij dus hun medewerkers een extra legaal voordeel wil aanbieden. Bovendien wil deze groep van werkgevers ook actief meewerken aan het creëren van gezinsondersteunende diensten in de buurt van hun bedrijf", volgens Patrick Buteneers.  

Ook voor burgemeester
Ludwig Vandenhove/> zijn de resultaten verrassend positief. "Wanneer we deze gegevens doortrekken naar alle werkgevers in Sint-Truiden betekent dit een ruim potentieel van werkgevers en werknemers waarvoor met een aanbod aan gezinsondersteunende diensten kan ingespeeld worden op een concrete behoefte. Bijkomend voordeel is dat de diensten tot dichter bij de bedrijven kunnen gebracht worden, zoals in het centrum van Sint-Truiden of op een KMO- of industrieterrein. Bovendien kunnen we dankzij een uitgebreid aanbod aan gezinsondersteunende een bijkomend voordeel bieden aan werknemers die reeds in Sint-Truiden werken of er komen werken.

Goede werknemers zijn belangrijk voor de uitbouw van de lokale economie en voor de serviceverlening aan de klanten van de ondernemers in Sint-Truiden.
We hebben er dan ook alle belang bij om op basis van deze resultaten en met de steun van Vlaams minister Kathleen Van Brempt op korte termijn een initiatief uit te werken dat inspeelt op de behoeften die uit de bevraging blijken.