Situatie Diestersteenweg: we doen wat we kunnen!

De buurtbewoners van Metsteren protesteren tegen de verkeerssituatie in hun buurt.

Ze hebben rode ballonnen opgehangen aan de bomen langs de weg om de aandacht van de bestuurders erop te vestigen dat er veel spelende kinderen zijn en dat ze hun snelheid moeten matigen. Vele bestuurders rijden immers te snel op de omleidingswegen.

 

Burgemeester
Ludwig Vandenhove heeft begrip voor de actie van de buurtbewoners.

 

 

De Diestersteenweg (tussen de kruispunten met de Guvelingenlaan en Melveren-Centrum) is al afgesloten sedert dinsdag 28 juni 2011 toen er een plotse verzakking gebeurde.
Als alles vlot verloopt, zou de weg opnieuw open moeten zijn voor alle verkeer op zaterdag 1 september 2012.

 

 

 

 

“Ik begrijp de bezorgdheid van de buurtbewoners, maar de situatie is spijtig genoeg wat ze is.
De Diestersteenweg is geen eigendom van de stad Sint-Truiden, maar valt onder de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Bovendien is de toestand ernstig en moet de weg afgesloten blijven, omdat er nieuwe, bijkomende verzakkingen dreigen”, aldus de burgemeester.

 

 

Het gaat over een complex dossier, waar AWV, de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), Infrax en de stad Sint-Truiden mee betrokken zijn.

 

 

Het klinkt misschien vreemd, maar indien we erin slagen om dit zwaar openbaar werk uitgevoerd te krijgen tegen zaterdag 1 september 2012, is dit zelfs relatief snel.
Normaal duurt het 2 à 3 jaar om zo’n dossier rond te krijgen, omdat het niet zo evident is om al deze instanties op één lijn te krijgen en vooral om de nodige Vlaamse subsidies los te krijgen.

 

 

Hopelijk trekken de bevoegde Vlaamse instanties uit dit dossier van de Diestersteenweg de nodige conclusies. Immers, ook voor dit soort onverwachte omstandigheden, zouden zij specifieke maatregelen en financiële middelen moeten voorzien.

 

 

Inmiddels zijn de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken (zowel de interventie-, als de verkeersploegen) en/of gemeenschapswachten in principe dagelijks aanwezig op de omleidingswegen, onder andere in Melveren-Centrum en de Schoolstraat om bij het begin en het einde van de schooltijd van de vrije basisschool ’t Zonnetje verkeerstoezicht te houden en om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Bovendien worden er regelmatig verkeers- en/of snelheidscontroles gehouden.

 

 

Op maandag 26 september 2011 werden 311 voertuigen gecontroleerd, op maandag 14 november 386 voertuigen en op vrijdag 2 december 2011 141.
Op donderdag 20 oktober 2011 werd er in Melveren-Centrum een algemene verkeerscontrole gehouden.

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van de werkzaamheden op de Diestersteenweg is er eveneens meer verkeer in Metsteren.
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft op donderdag 29 december 2011 een snelheidscontrole gehouden tijdens de ochtendspits op de Metsterenweg in Sint-Truiden.
Van de 89 voertuigen die voorbijreden, waren er 20 in overtreding.
Op dinsdag 17 januari 2012 waren er opnieuw snelheidscontroles en van de 92 voertuigen, zijn er 28 geflitst.
Op woensdag 18 januari 2012 werden er 's avonds snelheidscontroles uitgevoerd en van de 146 voertuigen waren er 28 in overtreding.
Zolang de Diestersteenweg afgesloten blijft, zal de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken verkeers- en snelheidscontroles blijven houden op de omleidingswegen om het verkeer er zo veilig mogelijk te laten verlopen.

 

 

Ondanks deze hinder en de lange duur dat de Diestersteenweg afgesloten blijft, rekenen wij op het begrip van de bevolking en de inwoners langs de omleidingswegen, omdat het stadsbestuur zelf ook weinig of geen vat heeft op de situatie.
We blijven overleggen met de buurten en moedigen iedereen aan om samen met ons te blijven zoeken naar initiatieven om de situatie zo optimaal mogelijk te maken.

Alle suggesties zijn dan ook welkom.

 

 

“De actie van de bewoners van Metsteren toont nog maar eens aan dat de automobilisten zich steeds minder aan de verkeersregels houden. Naast de verkeers- en snelheidscontroles, hebben we daar immers aan aantal wegversmallingen aangebracht?”, besluit burgemeester Ludwig Vandenhove.
Zie de tekst ‘Dossier Brandhoutstraat: Beslissen is de boodschap!’, van 15 juli 2011 op deze website.

 

 

Zie onder andere ook de tekst ‘Buurtinfoborden in buurten en wijken!’ van 20 augustus 2011 op deze website.

 

 

Hierover is ook een artikel verschenen in Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad van zaterdag 28 januari 2012.