Situatie Heidestrand Zonhoven: pijnlijk voor de huurders

"Parket eist sluiting en hoge boete voor Heidestrand" (1).
Dat stond te lezen in "Het Belang van Limburg" van woensdag 5 juni 2019.

"Hoewel ik geen bevoegde gedeputeerde meer ben, krijg ik nog heel wat vragen over dat dossier", zegt provincieraadslid Ludwig Vandenhove. "Vandaar deze tekst.
Ik heb als gedeputeerde zelf enkele malen negatief beslist heb in dit dossier.
Als deputatie konden we niet anders, bepaalde delen liggen gewoon zonevreemd.

Ik herhaal wat ik bij vorige gelegenheden al gezegd heb: het is ontoelaatbaar dat de uitbater zich al niet veel langer in orde gesteld heeft en vooral dat de gemeente Zonhoven hier rond niet meer initiatief genomen heeft.
Op die manier zijn de exploitant jaren bepaalde zaken voorgespiegeld. Bovendien gaat het hier om oneerlijke concurrentie tegenover ondernemers, die wel zorgen dat ze met alles in orde zijn.
Ik heb dat in enkele plaatsbezoeken en gesprekken met de uitbater altijd openlijk gezegd en ik blijf daarbij.

Vele huurders dreigen nu de dupe te worden.
Zij maken zich terecht ongerust.

Zo gaat dat vaak in dit soort dossiers.
De eigenaars trekken inmiddels de huurgelden op ('lusten'), maar doen ondertussen niets om de zaak te regulariseren ('lasten').
Als huurders mij contacteren, heb ik altijd hetzelfde gezegd en ik zal dat blijven doen: de eigenaar aanspreken en op zijn plichten wijzen.

Ik begrijp het parket perfect.
Neen ik ben zelfs blij: eindelijk wordt er na zoveel jaren opgetreden.
Het parket dat vervolgt of dat beslist tot sluiting is de laatste keten in de handhaving.

Het is ongeoorloofd dat in dit soort dossiers uiteindelijk de huurders opdraaien voor de nalatigheid van een uitbater, die hen nooit openlijk gezegd heeft wat de problemen rond de site zijn.

Misschien moeten sommigen wel schadevergoeding eisen en/of zich verenigen. Maar daar komen dan weer zware advocatenkosten bij kijken.
Wat mij nog meer tegen de borst stuit, is dat het hier gaat om sociaal toerisme in de ware betekenis van het woord."

 

Tags: