Sjoemelen met Coronasteun: ongehoord!

“Zowel de federale, als de Vlaamse regering hebben accuraat en snel gehandeld om de sociaal -economische gevolgen van Covid-19 zo goed mogelijk te counteren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het is des te erger als we dan nu vaststellen dat er heel wat gesjoemeld wordt met dat overheidsgeld.
Ontoelaatbaar, ongehoord, zelfs misdadig”, foetert Ludwig Vandenhove.

“Enkele cijfers voor Vlaanderen qua Coronasteun: 622 000 aanvragen binnen voor 2,66 miljard euro, meer dan 600 000 aanvragen goedgekeurd, al 2,44 miljard euro uitbetaald en reeds 78 miljoen euro teruggevorderd, waarvan 38,5 miljoen euro geïnd.
Slechts 2,5 procent van alle aanvragen is tot nu toe gecontroleerd.
De Vlaamse regering zal nu het aantal inspecteurs verdubbelen van 15 naar 30. (1)

Kritiek op de overheid, zoals zo vaak, is hier uit den boze.
De diverse overheden hebben gedaan wat ze moeten doen, onmiddellijk ingrijpen, de economie snel en goed ondersteunen.

Maar een deel van de private sector doet niet wat ze moet doen: het geld besteden, waarvoor het moet dienen.
Gegarandeerd zullen zij de eerste zijn om kritiek te leveren als morgen maatregelen moeten genomen worden om de overheidstekorten terug te dringen als gevolg van deze inspanningen. Ze zullen wel weer teveel belastingen betalen in hun ogen.

Een globale evaluatie van de toegestane Coronasteun van alle overheden dringt zich op.”