Slaaploket in Sint-Truiden

Steeds vaker krijgt de gewestelijke brandweer van Sint-Truiden, meestal via burgemeester Ludwig Vandenhove, vragen om één en/of meerdere nachten te overnachten in bestaande jeugdaccommodaties, parochiezalen, etc.

“Blijkbaar is het een gewoonte aan het worden dat kinderen en jongeren in het kader van hun jeugdbeweging al eens willen blijven slapen in hun lokalen. Zo zijn velen voor het eerst een nacht van huis weg.
Als stad Sint-Truiden proberen we maximaal tegemoet te komen aan die vragen van de jeugd.
Telkens als er zo’n vraag binnenkomt, doet de gewestelijke brandweer Sint-Truiden de nodige controles en indien het mogelijk en vooral veilig is, wordt hiervoor normaal toelating gegeven.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

Om alles doorzichtiger, meer éénvormig en eenvoudiger te maken voor de jeugdbewegingen kunnen deze aanvragen voortaan ineens via het fuifloket/slaaploket verlopen.

 

“Ons fuifloket is nu al een voorbeeld voor Vlaanderen.
Met deze bijkomende dienstverlening nemen we nog meer voorsprong.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove, die ook verantwoordelijk is voor de gewestelijke brandweer Sint-Truiden.

 

De eerste aanvraag is gepasseerd via het ‘slaaploket’: 65 leden en 18 leid(st)ers van Chiro Wilduraantjes hebben op zaterdag 14 en zondag 15 mei 2011 overnacht in hun eigen lokalen.

 

 

Zie onder andere de tekst ‘Dienstverlening fuifloket breidt uit: kan/mag er overnacht worden in jeugdaccommodatie?’ van 4 mei 2011 op deze website.