Slechte voorzitter

“Het is elke gemeenteraad in Sint-Truiden hetzelfde met voorzitter Bert Stippelmans (CD&V).
Hij is allesbehalve objectief en doet meer dan ‘voorzitten’ (zacht uitgedrukt!) “, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Bert Stippelmans blijft als voorzitter uit zijn rol vallen.
Wat ik het ergste vind, is dat hij elke keer zijn eigen visie geeft, vaak zelfs voor de schepenen kunnen antwoorden.
Vervelend en veel tijdverlies.
Gewoon een slechte voorzitter."

Dit heeft niets met politiek te maken, wel met de verkeerde taakinvulling van een voorzitter.
Ik besef dat het niet zal helpen, maar ik heb het toch nog maar eens rustig en kalm gezegd tijdens de gemeenteraad van maandag 18 november 2019.

Als de hogere overheid echt proactief zou werken, zouden ze de vooringenomenheid heel snel kunnen zien op de beelden, die genomen worden tijdens elke gemeenteraad. Maar gemeentelijke democratie is blijkbaar niet meer belangrijk.
Voor mij is het gemeentelijk beleid in Vlaanderen te ambtelijk en te weinig politiek geworden.

Voor het overige was het weer een korte en matte gemeenteraad.

De rechtzetting van de samenstelling van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO)  door de CD&V-N-VA-Open Vld -meerderheid is gebeurd.
Als het college van burgemeester en schepenen geluisterd had naar ons als sp.a was dit niet moeten gebeuren.
Het schepencollege blijft 'repareren'. Bovendien willen de meerderheidspartijen niet weten van inspraak door de adviesraden binnen de GECORO.

De andere punten, onder andere het nieuwe retributiereglement inname openbaar domein, de hogere subsidies voor de Literaire Prijzen van de stad Sint-Truiden en 'het afschieten' van het voorstel om de parkeertarieven te halveren tijdens de komende eindejaarperiode, zijn deze week al aan bod geweest op deze website."