(Slechts) één probleem opgelost

“De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ( NMBS) heeft gehoor gegeven aan één van onze vragen na onze reactie vanuit Algemene Centrale der Openbare Diensten  (ACOD)-Spoor en sp.a Limburg op de aankondiging van de nieuwe dienstregeling, die zeer nadelig is voor Limburg.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“Het probleem voor de Limburgse pendelaars naar Antwerpen zou grotendeels opgelost zijn.”

“We mogen ons echter niet in slaap laten wiegen en moeten blijven aandringen op een wijziging van deze plannen ten voordele van Limburg.
Het heractiveren van de Spoorontsluiting Limburg (SOL), waarin alle socio-economische groepen en politieke partijen vertegenwoordigd zijn, is daartoe een van de mogelijkheden.”

Hieronder vindt u het persbericht vanuit sp.a Limburg.

Probleem Limburgse pendelaars naar Antwerpen grotendeels opgelost.

De problemen die Limburgse reizigers vanaf december 2014 zouden ondervinden om naar Antwerpen te pendelen zijn grotendeels opgelost.

In de door de NMBS geplande nieuwe treindienst zouden Limburgse spoorreizigers vanaf december 2014 en om op de snelste manier naar Antwerpen te kunnen sporen, moeten overstappen in Aarschot.
Omdat men daardoor o.a. riskeerde om vanaf Aarschot tot Antwerpen geen zitplaats meer te hebben ontstond er terecht grote verontwaardiging bij de Limburgse pendelaars.

sp.a heeft dan ook niet nagelaten om bij monde van Peter Vanvelthoven en Ludwig Vandenhove deze situatie scherp aan te klagen bij de verantwoordelijke minister en de NMBS top.

sp.a heeft nu vernomen dat de NMBS haar vervoersplan van volgend jaar zal aanpassen door te voorzien in twee snelle treinen Hasselt-Antwerpen en Antwerpen –Hasselt tijdens de ochtend en de avondspits.
De treinen zouden nog enkel stoppen in Diest, Heist op den Berg, Lier en Antwerpen Berchem.
Het station Aarschot wordt niet meer aangedaan.
De reistijd van deze bijkomende treinen zal 56 minuten bedragen of 10’ minder lang dan vandaag het geval is.

De reistijd buiten de spitsuren, met overstap in Aarschot, blijft ongewijzigd 72’.

“Nee, we zijn niet helemaal tevreden”, zeggen Peter Vanvelthoven en Ludwig Vandenhove van sp.a, “onze doelstelling blijft nog steeds : elk uur een snelle trein , zonder overstap, naar Antwerpen. Toch zijn wij lichtjes tevreden met de nu voorgestelde tussenoplossing.”

Dagelijks sporen 400 Limburgers tussen Hasselt en Antwerpen. 67% daarvan reizen met een treinkaart (een abonnement).
Wij gaan er vanuit dat die 67% ’s morgens en ’s avonds pendelen tussen Hasselt en Antwerpen.
Voor 270 Limburgers zal de situatie, vergeleken met vandaag, er dus zelfs op verbeteren en per dag 20’ tijdwinst opleveren.

De overige 130 occasionele reizigers, die buiten de piekuren  reizen, zullen 9 minuutjes langer op de trein moeten zitten dan vandaag het geval is.
Als zij onderweg niet wensen over te stappen is er ook nog steeds het alternatief van de directe trein naar Antwerpen via Leuven, Mechelen en de Nationale luchthaven.

Eerlijkheidshalve moeten we hierbij wel vermelden dat die rit een kwartier langer duurt dan de huidige rechtstreekse verbinding via Aarschot aldus Vanvelthoven en Vandenhove.

sp.a blijft de evolutie bij het spoor ( reizigersdiensten en investeringen) in Limburg met Argusogen volgen.
“Wij zullen ons, niet alleen met woorden maar ook met daden, blijven verzetten tegen de tweederangs rol die de NMBS onze provincie toebedeelt”, stellen Vanvelthoven en Vandenhove unisono.

Voor sp.a is het de hoogste tijd dat, wat voor Limburg betreft, de NMBS, samen met de bevoegde Minister, een inhaalproject op poten zet.

“Limburg wordt meer dan welke provincie dan ook getroffen door de heersende crisis.
Limburgers moeten zeker daarom in de gelegenheid gesteld worden om zich met het openbaar vervoer naar andere tewerkstellingskernen buiten de provincie te verplaatsen”, besluiten beide sp.a-ers.

 

Zie onder andere TVL-journaal en Radio 2-nieuws, 05-12-2013. Vanvelthoven: “Toch nog snelle trein naar Antwerpen”. www.limburg-actueel.be, 05-12-2013.  Uitweg voor Limburgse pendelaars naar Antwerpen. Het Nieuwsblad, 06-12-2013, p. 23. "Toch snelle trein naar Antwerpen". Het Laatste Nieuws, 06-12-2013, p. 19. Toch vier snelle treinen tussen Hasselt en Antwerpen. Het Belang van Limburg, 06-12-2013, p. 8. Uitweg voor Limburgse pendelaars naar Antwerpen. De Standaard, 06-12-2013, p.32.

Zie ook Spoorontsluiting Limburg moet beter! van 05-11-2013 en Zie je wel: we hebben (spijtig genoeg) gelijk! van 26-11-2013 op deze website.

Tags: