Slimme kilometerheffing: wat een hypocrisie!

CD&V, N-VA en Open Vld waren voor een "slimme kilometerheffing", maar zijn er, nu de verkiezingen van zondag 26 mei 2019 naderen, ineens niet meer voor.

"Politici zonder moed", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

"Wat een bocht, echte sjeverij, maar deze keer niet enkel door de CD&V.
De reden? Te weinig alternatief openbaar vervoer.
Akkoord, maar wie is daarvoor verantwoordelijk. Juist, diezelfde politieke partijen in de federale en Vlaamse regering.

Limburg was al slecht bedeeld qua openbaar vervoer.
Met de huidige regeringen is het er nog op achteruitgegaan.
Spartacus: nog niets concreet.
Afbouw van de dienstverlening van de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS) en van De Lijn.
De nieuwe Vlaamse vervoerregio's: praatbarakken, die het lokaal openbaar vervoer mogen organiseren met steeds minder middelen.

Een slimme kilometerheffing is meer dan ooit nodig. Of zijn al die klimaatmarsen en de betogende jongeren een maat voor niets?
Er zijn gewoon teveel auto's.

De tot nu toe uitgewerkte systemen van rekeningrijden zijn misschien niet perfect, maar laten we ermee beginnen en (permanent) evalueren.
Er is geen tijd meer te verliezen.
Een slimme kilometerheffing betekent dat de taks lager wordt op kalme momenten en hoger bij drukte op de wegen.

Wat zijn de randvoorwaarden? (1)
Exponentieel investeren in openbaar vervoer, bij prioriteit in die regio's, die nu serieus achtergesteld zijn, Limburg voorop.
Wat mij betreft, gratis openbaar vervoer, zeker voor die groepen in de samenleving, die het moeilijk hebben.

Laten we beginnen met de slimme kilometerheffing. Waarom niet in de grootstedelijke agglomeraties, zoals Antwerpen en Brussel, waar de meeste en langste files staan.

Om het gedrag van de autogebruiker te wijzigen, zullen de aangerekende bedragen substantieel moeten zijn. Rijden in een file rond Antwerpen moet bijvoorbeeld veel duurder zijn dan op landelijke wegen tijdens de daluren.

Gaat het over een pestbelasting?
Niet als er parallel echt gekozen wordt voor het openbaar vervoer.
De burger krijgt dan heel wat in de plaats.
Ik neem mijzelf als voorbeeld.
Waarom zou ik nog met de auto naar Brussel rijden als ik op normale tijdstippen er op een uur kan geraken met de trein?

Ik zal in het Vlaams parlement, als ik verkozen zou raken, een pleitbezorger zijn voor het snel invoeren van de slimme kilometerheffing binnen een globaal mobiliteitsbeleid".

  • (1) "Minister Weyts vergist zich", Knack, van woensdag 3 april 2019 tot dinsdag 9 april 2019, pagina 19.
  • Zie onder andere ook "Gratis openbaar vervoer" van maandag 25 februari 2019 op deze website.