Smart Grid Lab

Op dinsdag 25 april 2017 organiseerde  de vzw CleanTechPunt in Greenville (Centrum Zuid 1111 in Houthalen-Helchteren) een studiemoment rond Smart Grids. De beoogde doelgroep waren onder andere directies en leerkrachten (elektriciteit en andere studiegebieden gelinkt aan techniek en wetenschap) uit het technisch onderwijs.

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove verzorgde de inleiding.

Ludwig Vandenhove: ”De vzw CleanTechPunt wil aan de hand van een Smart Grid Lab hernieuwbare energie tastbaar maken voor de leerlingen.
In dit lab wordt van de leerlingen verwacht dat ze kleine opdrachten uitvoeren om alzo inzicht te verwerven in de principes van de energieproductie en  energieconsumptie.
Het doel is om een evenwicht te realiseren tussen de productie (gas, kernenergie, water, wind) enerzijds en het verbruik (door bedrijven, infrastructuur, woningen, etc.) anderzijds.
De vzw CleanTechPunt probeert via ‘Duurzaam Handelen’ kritisch om te gaan met energie en bewust om te springen met grondstoffen, geproduceerd op basis van de gekozen energie.

Ik wil voorzitter Maurice Ballard van harte proficiat wensen met zijn pionierswerk.
Inmiddels is het begrip ‘CleanTech’ goed ingeburgerd in Limburg, ook op alle onderwijsniveaus.
De groep van hoofdzakelijk vrijwilligers rond Maurice heeft daar een grote verdienste aan.
Maurice en alle vrijwilligers, bedankt.

Duurzame energie, klimaatneutraliteit, etc.: de uitdaging blijft om dit ‘in de Dorpsstraat te brengen’.
Al te vaak gaan we ervan uit dat de bevolking hier even fel mee bezig is als wetenschappers, leerkrachten, professionelen, politici, etc. Dat is echter niet het geval. Daarom blijft de uitdaging om dit op alle mogelijke manieren en via diverse kanalen kenbaar en begrijpbaar te maken voor de gewone burger.
Pas dan zullen we echt een energie- en klimaatrevolutie realiseren.

Neem nu de term ‘smart grid’.
Hoe dikwijls hoor ik die term niet als vanzelfsprekend gebruiken?
Vele toehoorders weten dan niet waarover het gaat, maar durven het niet vragen.
De elektriciteitsnetten van vroeger kunnen we het best omschrijven als gewone ‘buizen’, waar de elektriciteit doorheen stroomde van producent naar verbruiker.
De netten van nu evolueren gaandeweg en worden ‘slim’. Zo proberen ze een antwoord te bieden op een steeds groter wordende uitdaging: het evenwichtsbeheer op het net.
We moeten ervoor zorgen dat de producenten op elk moment evenveel elektriciteit in het net injecteren als de verbruikers ervan afnemen.
Een te groot onevenwicht kan leiden tot allerlei incidenten (storingen of, op grotere schaal, een volledige ineenstorting van het net of black-out).

En als je dan op zoek bent naar informatie voor bijvoorbeeld deze korte inleiding, dan kan je terugvallen op onder andere YouTube.
Het is in feite onvoorstelbaar hoeveel filmpjes je daar terugvindt rond de meest diverse onderwerpen, ook rond ‘Smart Grids’.
Leerrijk!

Prachtig hoe studenten en docenten van de PXL op schaalmodel een realistische situatie, die ook technisch nog werkt, hebben gerealiseerd.
Dat is wellicht iets wat we kunnen aanwenden in onze Milieuzorg Op School (MOS)-werking.
Zie ook Basisschool De Wonder-wijzer bespaart fors op energiefactuur  op deze website.

Dezelfde ervaring had ik vorige week dinsdag 18 april 2017 bij de studieavond in het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) met als gastspreker professor doctor Peter Tom Jones.
Zie ‘Terra Reversa: 10 redenen voor ecologisch optimisme’  van 04/04/2017 op deze website.
 

Om en bij de 55 aanwezigen, boeiende uiteenzetting en heel wat vragen. Maar wat stel je dan vast?
Dat zelfs zo een geïnteresseerd en betrokken publiek niet echt op de hoogte is van allerlei praktische instrumenten waarover wij in Limburg beschikken om een zo klimaatneutraal mogelijk (energie)beleid te voeren. Dus een roep om meer en beter gecoördineerde communicatie en informatie.

Een ander voorbeeld: de sluiting van de elektriciteitscentrale van Langerlo in Genk, waar uiteindelijk de meer als 100 werknemers de dupe van worden. Zie Energie en tewerkstelling! van 20/07/2016.
Ik blijf het niet begrijpen: iedereen heeft de mond vol over lokale energieproductie en er is inmiddels Energyville, de plaats waar de knowhow zit, onder andere ook over Smart Grids.
Kunnen deze gegevenheden niet aan elkaar gekoppeld worden, zodat de werknemers of alleszins een aantal van Langerlo een andere tewerkstelling in de energiesector krijgen?

‘Smart Grids’ zullen ook een belangrijke rol spelen in heel het gegeven van ‘Smart Cities’. Daar wordt in Limburg eveneens heel actief rond gewerkt.

Het concept van de repaircafés kent een groot succes in Limburg.
We werken momenteel aan een project waarmee we dankzij de medewerking van technische scholen de knowhow om zoveel mogelijk toestellen proberen te herstellen en te hergebruiken ook proberen bij de Limburgers thuis te brengen (bijvoorbeeld technische handleidingen via filmpjes).
Gezien de doelgroep, die hier aanwezig is, wou ik dit even onder de aandacht brengen.

Tot slot nog een tweetal bedenkingen.
Eensdeels moeten we er maximaal voor zorgen dat iedereen tot op een bepaald niveau mee blijft kunnen in onze maatschappij met de technologische ontwikkelingen.
Anderdeels geven al deze mogelijkheden ons de kans om op kleinere schalen, zoals buurten te werken.
Waarom wordt er dan zoveel gesproken over fusies van gemeenten?
Voor mij is en blijft dat een tegensteling.

Zie ook Vakbond op bezoek bij Energyville  op deze website.

Tags: