Somers nu ook klimaatminister?

Dat is de titel van een artikel in Het Belang van Limburg van donderdag 5 maart 2020, waarin ook voormalig gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove geciteerd wordt. (1)

“Viceminister-president en minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers heeft groots aangekondigd dat hij gemeenten en steden gaat ondersteunen om de klimaatdoelstellingen te behalen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Een goede zaak: hoe meer aandacht er is voor het klimaat, hoe beter.
Spijtig genoeg staat er geen geld tegenover. Bovendien vraag ik mij af hoe zijn collega Zuhal Demir, minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme tegenover deze plannen staat.
Je moet al bijna blind zijn om niet te zien dat hij zich op haar beleidsdomein begeeft.

En wat met de provincies?
Zij hebben tot nu toe al heel wat acties qua klimaat ondernomen en werk gedaan naar de gemeenten toe.
Ik hoop dat dat gehonoreerd wordt en dat het initiatief van Bart Somers geen verdere stap is in het ontmantelen van het provinciale niveau.”

Hieronder vindt u het artikel.