Sp.a denkt aan de categorieën, die het echt nodig hebben

De federale regering regeert met volmachten.
In het Vlaams parlement gaat enkel de plenaire vergadering door op woensdagmiddag in een beperkte samenstelling.

Dat wil niet zeggen dat we stilzitten in de oppositie en niet mee trachten maatregelen en voorstellen uit te werken voor alle personen en alle beroepscategorieën, die getroffen worden door de Coronacrisis”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Maar de zwakste en meest risicovolle groepen krijgen onze eerste aandacht.

Sp.a fractieleider Meryame Kitir heeft een wetsvoorstel ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers om de personenbelasting op de tijdelijke werkloosheidsuitkering te verminderen met 10 procent. Er wordt momenteel ook gewerkt aan een wetsvoorstel om werknemers in zogeheten essentiële sectoren te belonen. Zij moeten immers actief blijven met het risico op eigen gezondheid. Het gaat onder andere om zorgpersoneel, huisvuilvrouwen of -mannen, veiligheidspersoneel, chauffeurs, personen werkzaam in de transportsector, personeel aan de kassa’s en ander personeel werkzaam in de lange en brede voedingsketen, apothekers, iedereen die tewerkgesteld is in levensbelangrijke sectoren, etc. Bij hen wordt eveneens gedacht aan een korting op de personenbelasting. (1)

Sp.a kamerleden John Crombez en Jan Bertels hebben voorgesteld dat staatsbank Belfius zou ingeschakeld worden voor overbruggingskredieten voor zelfstandigen en ondernemingen, die in de problemen komen.
Bij de financiële crisis in 2008 is gebleken dat de echte commerciële banken vooral geïnteresseerd zijn in het afbouwen van hun kredietrisico’s. (2) Zo kunnen zelfstandigen en bedrijven in financiële problemen komen.

In het Vlaams parlement stellen wij alle vragen rond de Coronacrisis, die ons bereiken vanuit de bevolking. Ik heb zo bijvoorbeeld al heel wat vragen gekregen vanuit de sector van de kinderopvang, vanuit de artistieke en de culturele sector, waarin ook heel wat zelfstandigen actief zijn, rond de bevoorrading van mondmaskers voor huisdokters en thuisverple(e)g(st)ers, rond de dierenasielen,  rond jongeren in de jeugdhulp, over de federale asielcentra, rond de foorreizigers, rond bezoeken van kinderen bij echtscheidingen en/of co-ouderschap en rond de landbouw- en fruitteeltsector.
Los van eerder beleidsvragen, zijn er heel wat individuele vragen, vooral problemen van personen, die vastzitten in het buitenland.     

Vragen of suggesties kunnen gemaild worden naar ludwig.vandenhove@vlaamsparlement.be

Zoals altijd, moeten we ook in deze Coronacrisis prioriteiten leggen bij het nemen van maatregelen.
Ales wat nu extra beslist wordt, moet betaald worden met het belastinggeld van ons allemaal.
Ik heb de indruk dat sommige collega’s en zeker belangengroepen dat nog al eens uit het oog verliezen.”