Sp.a Limburg: “Maak van Corda Campus en station Kiewit een mobiliteitshub”

Dat is de titel van een artikel in Het Belang van Limburg van donderdag 4 oktober 2018.

"Wij pleiten voor een station Corda, ook al moeten we misschien naar een meer lokale naam zoeken als het project gerealiseerd wordt", zeggen lijsttrekker Ludwig Vandenhove en kandidaat Stefan T’Jolyn (8ste plaats) voor de provincieraad voor het kiesdistrict Hasselt.

Hieronder vindt u het artikel en de perstekst.

Ludwig Vandenhove & Stefan T’ Jolyn pleiten voor een station Corda

Ludwig Vandenhove (sp.a-gedeputeerde) en Stefan T' Jolyn (sectorsecretaris ACOD Spoor Limburg)  pleiten ervoor om, supplementair met station Kiewit, een station Corda te maken.
Beiden zijn kandidaat bij de komende provincieraadsverkiezingen voor het kiesdistrict Hasselt, respectievelijk 8ste en 1ste.

"Dit is een heel realistisch en financieel haalbaar plan", zeggen beiden.
"Er passeren en stoppen treinen op diverse momenten. Zo is er minimum om het uur een verbinding.
Bij aanvang van de kantoorwerkdag zijn er meer stops voorzien.
Waarom hier op bepaalde ogenblikken geen specifiekere stopplaats voor de treinen voorzien, waarbij de inmiddels (meer dan) 3 000  werknemers van de Corda Campus meer gebruik zouden kunnen maken van het openbaar vervoer?
Als de nieuwe gebouwen Corda 2 en 3 klaar zijn, komen er nog zo’n 1 500 mensen bij. 

Corda Campus heeft onlangs bij de stad Hasselt een aanvraag ingediend voor 600 extra tijdelijke parkeerplaatsen bijgekomen.
Naast de bezoekersparkings werd reeds een parkeergebouw gerealiseerd met 537 parkeerplaatsen, het totaal komt dus op zo’n 1 200 parkeerplaatsen voor werknemers.
Als we via een regelmatige treinverbinding de Corda werknemers kunnen motiveren om minder de verplaatsing per auto te maken, komen er parkingplaatsen vrij.
Dit biedt mogelijkheden voor mensen die in Hasselt komen werken vanuit het Noorden, om daar hun wagen te parkeren. Mits het aanpassen van de busverbindingen via De Lijn kan dit dus ook een knooppunt worden voor de bussen. Zo kunnen de dagelijkse files richting het noorden (’s avonds) of richting Hasselt (’s morgens) sterk verminderd worden.

Mits een goed overleg kan station Corda op relatief korte termijn een realiteit worden.
Wij stellen voor dat de provincie Limburg snel een overleg op gang brengt met de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMBS), De Lijn en de stad Hasselt om dit project concreet gestalte te geven.

Ook de fietssnelweg langs de Albertkanaalroute tussen Ham en Riemst waaraan gewerkt wordt, doet de Corda Campus aan. Dit zorgt ook voor een veilige en vlotte verbinding tussen de Corda Campus, de universiteitscampus in Diepenbeek en de onderwijscampussen in Hasselt.

Station Corda kan een mobiliteitsknooppunt worden om het autoverkeer te verminderen, de CO2-problematiek aan te pakken en de luchtvervuiling tegen te gaan.”  

 

Zie ook Fietsplan sp.a Limburg voorgesteld van 01-10-2018 en  MÉÉR LIMBURG! van 02-09-2018 op deze website.

 

Tags: