sp.a Limburg voorstander van één Limburgse kieskring

Als het van sp.a Limburg afhangt, zou er in Limburg één kieskring komen voor de provincieraadsverkiezingen. Dit is ook zo opgenomen in het advies dat de provincieraad goedgekeurd heeft op woensdag 18 januari 2017 om over te maken aan de Vlaamse regering.

"De beperking van het aantal provincieraadsleden voor Limburg tot 31 zal ongetwijfeld een probleem qua representativiteit betekenen", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. "Ik blijf er daarom bij: is dit geen tussenstap naar de definitieve afschaffing van de provincies?"

Provincieraadslid Mieke Mulders deed de tussenkomst namens de sp.a-provincieraadsfractie. Zij wees ook op het specifieke probleem voor het Maasland om nog verkozenen te hebben.

Hieronder vindt u het persbericht en het artikel dat verscheen in Het Belang van Limburg op woensdag 18 januari 2017 (p. 8). 

Zie ook Felicitaties doen altijd goed… zeker van de oppositie van 25-11-2016 op deze website.