Sp.a Sint-Truiden pleit voor een Coronacheque

Nu de gevolgen van de aanhoudende maatregelen omwille van Corona steeds duidelijker worden, dreigt net die groep, die het voor de crisis al moeilijk had, nu helemaal kopje onder te gaan.

Kleine(re) zelfstandigen, al dan niet in bijberoep, flexi-jobbers, studenten, die bijklussen, wie moet rondkomen van het bestaansminimum: ze komen allemaal het eerst in de problemen.  Als je bijvoorbeeld als alleenstaande met een laag loon terugvalt op technische werkloosheid, op 70% van je loon, kan dat voldoende zijn om zwaar in de problemen te komen.

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) moet zich richten op deze groep om een goed zicht krijgen op wie zich op deze glijbaan bevindt. Vervolgens moeten we dan voor deze groep mensen bijspringen, zoals we dat ook doen voor de middenstand.
Elk overheidsniveau moet inspanningen doen voor deze groep. 

“In 2000 hebben wij een milleniumcheque van 1 000 Belgische frank (25 euro) toegekend aan  alle bestaansminimumtrekkers en alle personen, die vallen onder de categorie Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden, Wezen  (WIGW’s)”, zegt gewezen burgemeester Ludwig Vandenhove.
Het voordeel van aan deze groep extra geld te geven, is dat het snel in de lokale handel en horeca terechtkomt.
Dat was een goed principe”, zegt huidig fractieleider Gert Stas.

“Daarom stellen wij nu voor om aan diezelfde categorie een ‘Coronacheque’ van minimum 50 euro toe te kennen, te besteden bij de de Sint-Truidense middenstand en horeca, die nu verplicht de deuren moeten sluiten.
Hierbij moeten we rekening houden met het feit dat deze groep de komende weken gaat toenemen.
Dat blijkt uit cijfers van andere OCMW’ s, die cijfers bekendmaken via de media. Uiteraard moeten deze families en personen ook kunnen genieten van deze premie.

In beide gevallen is er een goede afbakening: zowel de groep, die het geld ontvangt en uitgeeft, als de groep, waar het geld kan besteed worden.
Deze ingreep is een sociale ingreep, die de minstbedeelden helpt. Bovendien komt het de lokale middenstand ten goede in deze moeilijke tijden.
Wij zullen dit voorstel als bijkomend punt agenderen op de volgende gemeenteraad.
Geen zogeheten ‘helikoptergeld’ voor iedereen, maar heel gericht geld in de lokale economie stoppen.

Ons voorstel kost geld, maar dan moeten er maar andere projecten geschrapt worden uit de begroting en de meerjarenplanning. Andere gemeenten zijn eveneens hun meerjarenplanning al aan het wijzigen.”

Hieronder vindt u het artikel dat hierover op de website van Het Laatste Nieuws staat. (1) Ook ‘Truiens Nieuws’.be brengt er een nieuwsitem over. (2)