Sport, ook voetbal, in de breedte!

Sp.a -gemeenteraadslid Erwin Vaes heeft tijdens de gemeenteraad van Sint-Truiden op maandag 25 februari 2019 het probleem aangekaart dat een aantal ouders in toenemende mate moeite hebben om de hoge lidgelden bij (bepaalde) voetbalclubs nog te betalen.
Hij deed dat via een bijgevoegd punt.

"Elk kind moet haar of zijn sport in zo ideaal en zo goedkoop mogelijke omstandigheden kunnen uitoefenen", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
"Dat is altijd de basis van het beleid van collega Johnny Vangrieken en mijzelf geweest tijdens mijn 18 jaar als burgemeester: sport in de breedte.

Het is goed dat Erwin dit probleem aankaart.
Er gebeuren inspanningen via de Uitpas (www.uitpas.be) , via het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en via de clubs zelf, maar voor een aantal gezinnen is dat onvoldoende. En dus is dat een maatschappelijk en politiek probleem.
Sport is een Vlaamse bevoegdheid. Bijgevolg moeten het Vlaamse en het gemeentelijke niveau daarmee bezig zijn.

Het zijn niet de clubs en zeker niet de talrijke vrijwilligers, die schuld treffen, maar onder andere de voetbalbond, die te hoge bijdragen int terwijl er zoveel (zwart) geld omgaat in het voetbal en de situatie van veel te dure, (hoofdzakelijk) in het zwart betaalde spelers van de eerste elftallen. Gediplomeerde trainers garanderen (misschien) kwaliteit, maar kosten ook weer veel geld.

Het voetbal is omwille van een aantal specifieke redenen exemplarisch, maar in mindere mate gaat dit eveneens op voor een aantal andere sporten, zelfs voor andere vormen van vrijetijdsbesteding.

Het is pijnlijk als één kind aan de kant moet blijven, zeker in de luxe-welvaartsmaatschappij, waarin wij leven."

Hier vindt u het toegevoegd punt en het artikel dat op de website van Het Laatste Nieuws staat.