Sportclubs en overheid moeten investeren in de gezondheid van sporters

“In de nationale media is er de laatste tijd veel aandacht voor de gezondheid en het welzijn van sporters.
We horen meer en meer verhalen, ook over kinderen en jongeren, die hartproblemen krijgen tijdens het sporten zelf.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden startte samen met het Rode Kruis in 2008 al met het project 'Sint-Truiden hartveilig'.
Er werden sindsdien 11 Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) aangekocht en aangebracht op openbare plaatsen.
Een AED is een apparaat waarmee er veilig een elektrische schok kan gegeven worden aan iemand, die een hartstilstand krijgt.
Het toestel herstelt hiermee het hartritme van het slachtoffer waardoor de overlevingskans van de patiënt enorm vergroot.

 

Sinds 2009 zijn we zoveel mogelijk personen, waaronder het stadspersoneel, aan het opleiden om de AED-toestellen te leren gebruiken.
179 personen volgden al een gratis opleiding reanimeren met een AED.

 

 

 

 

 

Momenteel kunnen sportclubs al een gratis opleiding volgen.

 

 

Burgemeester
Ludwig Vandenhove: “De overheid zou de bonden van de verschillende sporten moeten verplichten om een nationale screening te doen en alle locaties waar sportverenigingen gehuisvest zijn, uit te rusten met AED’s.

Grote bonden met financiële ruimte, zoals de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de Profliga Voetbal, kunnen gerust deze investering zelf dragen.
Andere sporten, die niet dezelfde financiële middelen hebben, zouden hiervoor dan eventueel financiële ondersteuning kunnen krijgen van de overheid. Er staat immers geen prijs op een mensenleven.”

 

 

De stad Sint-Truiden gaat alvast een initiatief nemen naar haar eigen sportclubs toe.
Naast de gratis opleiding, krijgen alle sportclubs in september bij de start van hun nieuwe werkingsjaar een aantal richtlijnen zodat zij ‘hartveilige club’ kunnen worden.

 

 

De ondertekening van het nieuwe protocol tussen het stadsbestuur en het Rode Kruis zal op dinsdag 26 juni 2012 plaatsvinden in de lokalen van het Rode Kruis.