Stad moet zich engageren via een milieu- en natuurconvenant

Wandelaar in de natuur in Sint-Truiden

"Ik pleit voor het afsluiten van een milieu- en natuurconvenant tussen de Sint-Truidense Adviesraad voor Leefmilieu (STAL), de representatieve natuurorganisatie(s), zoals Natuurpunt en de stad Sint-Truiden.
Een jaarlijkse evaluatie kan zorgen voor eventuele noodzakelijke bijsturingen", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

"Via een jaarlijks te organiseren gemeenteraadscommissie zou die evaluatie daar besproken kunnen worden om alzo het democratisch draagvlak van deze milieu- en natuurconvenant te vergroten.

Tijdens de vorige legislatuur is er in 2013 een charter afgesloten tussen de STAL, de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH), de stad Sint-Truiden en de provincie Limburg.
De resultaten van het natuurbeleid van de stad Sint-Truiden op basis van deze convenant zijn ronduit slecht. (1)
Voor mij de bevestiging dat er korter op de bal moet gespeeld worden.

Het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) beschikt sedert 2018 over een natuurrapport per gemeente.
Dat kan als basis dienen voor deze milieu- en natuurconvenant.

Deze milieu- en natuurconvenant kan een goede aanvulling zijn op het Burgemeestersconvenant.”

Foto: Toerisme Sint-Truiden