Stad Sint-Truiden behaalt prijs…

“De tijden kunnen veranderen”, zeggen sp.a-fractieleider Filip Moers en sp.a-gemeenteraadslid en -gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove.
“In 2011 waren we nog de properste gemeente van Vlaanderen op basis van cijfers van Test Aankoop.
Nu slaagt de CD&V-Open Vld-meerderheid erin om ver vooruit  1ste in Limburg en 2de in Vlaanderen (na Meise) te zijn voor wat betreft het gebruik van pesticiden.”

Dit blijkt uit officiële cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor 2014. Voor 2013 was Sint-Truiden ook al koploper.

Sinds 1 januari 2015 mogen Vlaamse gemeenten, na een overgangsperiode van 10 jaar, in principe geen pesticiden meer gebruiken. Ze kunnen wel nog afwijkingen aanvragen als ze een duidelijke planning van afbouw hebben.

“Pesticiden zijn schadelijk voor mens en milieu.
Ze tasten het grondwater aan, spoelen met het regenwater mee naar de waterlopen en bedreigen de watervoorraden en komen zo terecht in het water waar drinkwater van geproduceerd wordt”, aldus Ludwig Vandenhove.

“De reactie van burgemeester Veerle Heeren op de cijfers van 2013 dat dit te wijten is aan de fruitteelt gaat niet op”, aldus Filip Moers.
“Deze cijfers gaan over pesticiden gebruik op openbaar domein. Bovendien, als zij gelijk heeft, moet de fruitsector nog meer gesensibiliseerd worden en moet er opgetreden worden. Ook voor de fruitsector gelden er specifieke regels.”

Voor heel Limburg is de algemene conclusie dat de situatie in 2014 nog steeds de minst gunstige is voor Vlaanderen (samen met de Brusselse rand) en dat er voor 2015 nog heel wat afwijkingen zijn aan gevraagd en toegekend. De sensibiliseringscampagne, die de vzw Centrum voor Duurzaam Groen (vzw CEDUGRO) met geld van de provincie Limburg opzet (50 000 euro), komt dus niets te laat.

Daartegenover staat dat er een aantal gemeenten zijn, die wel een nul gebruik realiseren”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Opvallend is ook dat er afwijkingen worden aangevraagd door gemeenten in 2015, die volgens de cijfers van 2014 al pesticiden vrij zouden moeten zijn.  
Dat wijst mogelijk op een probleem met de correctheid en/of de volledigheid van  de rapportering door gemeenten aan de VMM.
Dat maakt het probleem mogelijks nog groter, want zonder exacte analyse, kan er moeilijk een doorgedreven en duurzaam beleid gevoerd worden”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Dit vergt nader onderzoek.”

“Als sp.a Sint-Truiden vragen wij dat er voor de specifieke situatie in Sint-Truiden op korte termijn een actieprogramma met een duidelijke tijdsplanning wordt opgesteld”, besluiten Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

Alle cijfers voor Vlaanderen en Limburg zijn terug te vinden op www.zonderisgezonder.be

 

Zie onder andere Sint-Truiden koploper gebruik pesticiden. www.tvl.be, 27-07-2015. 'Sint-Truiden gebruikt te veel pesticide'. www.truineer.be, 28-07-2015.  "Te veel pesticiden gebruikt tegen onkruid op openbaar domein". Het Belang van Limburg, 28-07-2015, p. 22. Sp.a wil plan tegen pesticiden. Het Laatste Nieuws, 29-07-2015, p. 17. Sp.a wil plan tegen pesticiden. www.hln.be, 29-07-2015.

Zie ook Helft Limburgse gemeenten gebruikt nog pesticiden van 17-07-2015 op deze website.