Stad stuurt personeel zwembad met kluitje in het riet

"De onzekerheid voor het personeel van het stedelijk zwembad blijft duren", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
"Dat blijkt uit verklaringen van een aantal personeelsleden. (1)

Ongehoord, neen zelfs woordbreuk. Nochtans blijft de CD&V-N-VA-Open Vld-coalitie, telkens als sp.a fractieleider Gert Stas hierover tussenkomt tijdens de gemeenteraad, volhouden dat er zich geen probleem stelt. Maar nu keren ze in feite al op hun stappen terug.
De zekerheid op tewerkstelling zou nu maar gelden tot december 2020 en de privé-partner S&R group/Lago houdt duidelijk de boot af.
Ik heb de indruk dat het college van burgemeester en schepenen en de privé-partner erop rekenen dat zoveel mogelijk personeelsleden, omwille van de onzekerheid, zelf op zoek gaan naar ander werk.
Dan is het probleem in hun ogen 'opgelost'.

Als sp.a zullen wij blijven ijveren dat er een faire oplossing komt voor het betrokken personeel.
Deze gang van zaken bevestigt ons standpunt rond dit nieuwe project: de stad Sint-Truiden had moeten kiezen voor een vernieuwing van het zwembad voor scholen en voor personen, die willen baantjeszwemmen, de duiksport beoefenen, aan reddend zwemmen doen, kortom recreanten, in plaats van dit grootse project waar de inwoners jaren gaan mee aan afbetalen.

Hieronder vindt u de tekst van sp.a fractieleider Gert Stas.


Stad stuurt personeel zwembad met kluitje in het riet

Het zwembadpersoneel, dat al sinds een jaar onzekerheid had over zijn toekomst, eiste in februari meer duidelijkheid. Sociale onrust dreigde. Het stadsbestuur bezwoer de crisis door via een officiële brief de garantie te geven dat ze zouden overgenomen worden door de nieuwe uitbater Lago. Meer nog, omwille van Europese regelgeving diende dit te gebeuren aan dezelfde voorwaarden.

Uit aanhoudende vragen van fractieleider sp.a Gert Stas tijdens de daaropvolgende gemeenteraden blijkt echter dat Lago deze interpretatie niét deelde én dat de stad dit wist uit de gemeenschappelijke vergaderingen (die niets opleverden).

Ook uit de nationale pers blijkt ondertussen dat Lago een reputatie heeft van onverantwoorde besparingen op zowel personeel als werkingsmiddelen in gelijkaardige projecten.

Het personeel aan de andere kant, ging verder op de officiële communicatie van de stad en verwachtte van hun toekomstige bazen hetzelfde. Lago gaat hier echter volledig aan voorbij en gaat er vanuit dat alle personeel zal ontslagen worden alvorens het eventueel aan andere voorwaarden terug aan de slag zou kunnen gaan. Nogmaals: het stadsbestuur wist van deze scheve situatie, maar koos er voor om Lago niets verder in de weg te leggen. Zo werden vorige maand nog de gronden voor het nieuwe zwembad zonder boe of ba aan Lago overgedragen. Op die manier gaf de stad zijn laatste stok achter de deur uit handen en heeft Lago nu helemaal vrije baan.

Openbaar praatten de schepenen het personeel naar de mond, maar achter de schermen werd dat personeel gewoonweg aan hun lot overgelaten.

Ondertussen bleven vragen van personeelsleden onbeantwoord.

Als het stadsbestuur het écht goed voor heeft met zijn personeel én nog wil dat de burgers van Sint-Truiden enig geloof hechten aan officiële communicatie van hun kant, moet ze hier een vuist maken.

Allereerst moet het personeel aan de stad behouden blijven, zolang Lago hun rechtmatige eisen niet tegemoet treedt. Belofte maakt schuld.

Daarnaast spant de stad best een rechtszaak aan tegen Lago. Enerzijds zeggen dat bepaalde regelgeving dient gevolgd te worden, maar daarna deze regelgeving niet durven afdwingen is laf. Voeg de daad bij het woord (zoals ook al toe opgeroepen op de gemeenteraden van mei en juni 2019).

Het personeel heeft groot gelijk dat ze zich hier niet verder laten rollen.

Het zwembad moet zijn eerste steen nog krijgen en het is al duidelijk dat de samenwerking tussen de stad en de privé-partner onder spanning staat.
Winstmaximalisatie én een correcte openbare dienstverlening voor de Truienaar blijken wederom moeilijk verzoenbaar.

Gert Stas
fractieleider sp.a Sint-Truiden