Stadsbestuur Sint-Truiden neemt opnieuw preventieve maatregelen om CO-vergiftiging te voorkomen!

Het stadsbestuur stuurde, net zoals vorig jaar, alle eigenaars van een woning, die op de inventaris van ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde woningen staan, een brief en een folder over het voorkomen van CO-vergiftiging.

 

De eigenaars en/of huurders in wiens woning een verhoogd CO-risico wordt/werd vastgesteld, lopen een acuut gevaar, waarvan de oorzaken best onmiddellijk verholpen worden.

 

 

 

 

Verhuurders, die geen maatregelen nemen om de oorzaken te verhelpen, riskeren strafrechtelijke vervolging (die kan bestaan uit boetes, gevangenisstraf, verbeurdverklaring van huurgelden en in extremis het onroerend goed en bij veroordeling een dwangsom bij niet-herstel).

 

Los hiervan riskeert de aansprakelijk gestelde partij betaling van schadevergoeding aan eventuele slachtoffers.

 

“Het is in het belang van de huurders en verhuurders dat tijdig wordt ingegrepen.”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove.
“De sensibilisering gebeurt op dit ogenblik, omdat het nu de meest kritieke periode is. De meeste personen en families zetten nu immers voor het eerst hun verwarming aan.”

 

 

 

 

Via een brief met bijgevoegde folder wil het stadsbestuur preventief optreden en de eigenaars en/of huurders van deze woningen duidelijk maken hoe een mogelijke CO-vergiftiging kan vermeden worden.

 

 

 

 

 

Burgers kunnen ook steeds een beroep doen op de preventiedienst van de gewestelijke brandweer Sint-Truiden als ze vermoeden dat er in hun woning CO wordt gevormd.
De brandweer plaatst dan gratis een CO-registratietoestel in de woning.
Dat toestel meet de CO-waarde gedurende 24 uur.
De dag erna geeft de brandweer de bewoners de resultaten.

 

 

 

 

 

 

Burgemeester
Ludwig Vandenhove: “Met deze maatregelen wil het stadsbestuur extra sensibiliserend werken en de bevolking zoveel mogelijk op de hoogte brengen van de risico’s en oorzaken van CO-vergiftiging. Een gewaarschuwd(e) vrouw/man is er immers twee waard!

Het is maar één van de vele preventieve maatregelen, die de gewestelijke brandweer Sint-Truiden jaarlijks neemt.”

 

Zie onder andere ook de tekst ‘Voorkom CO-vergiftiging! van 6 januari 2010 op deze website.