Stadsbestuur Sint-Truiden: transparantie moet voorop staan

“Dat is het standpunt van VOORUIT en dat zal een belangrijk onderdeel zijn in ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Daarom had fractieleider Gert Stas drie bijkomende punten geagendeerd voor de gemeenteraad van maandag 27 mei 2024.(1)(2)

De cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid is zelf bezig met voorstellen, onder andere om in de toekomst belangenvermenging te voorkomen. Maar die zijn nog niet op de gemeenteraad gebracht, vandaar deze specifieke agendapunten van VOORUIT.
Waarom moet dat zolang duren?(3)

Uiteindelijk moeten er een reeks bijkomende afspraken komen met betrekking tot het functioneren van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Die afspraken zouden best tot stand komen in een overleg tussen alle democratische partijen.
Zij moeten vooral de basis vormen voor een andere mentaliteit bij de verkozenen. Want regels zijn één zaak, de algemene attitude is zeker even belangrijk. Zo is schuldbesef heel belangrijk, maar bij een aantal lokale politici is er dat blijkbaar nog altijd niet.

Ik weet dat sommigen het daar niet mee eens zijn, maar ik loop niet zo hoog op met formele structuren, zoals deontologische commissies.
Voor mij blijft het principieel moeilijk dat politici moeten oordelen over andere politici.

Wat houden de VOORUIT-voorstellen in?
Ten eerste het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aanpassen om de inzagemogelijkheden voor de raadsleden te verbeteren.
Ten tweede een aanpassing van de deontologische code, waarbij er een meldingsplicht wordt ingevoerd voor de verkozen indien zij onregelmatigheden vermoeden. Bovendien wordt de burgemeester formeel bevoegd voor ‘integriteit en deontologie’.
Ten derde een aanpassing van het delegatiebesluit: nu kan het college van burgemeester en schepenen autonoom dossiers beslissen tot een bedrag van 85 000 euro, wij willen dat terugbrengen tot 25 000 euro. Zo krijgen de democratisch verkozen gemeenteraadsleden meer controle. Gemeenteraden hebben, ook al omwille van een aantal decretale bepalingen op Vlaams niveau, steeds minder te zeggen met een steeds groter democratisch deficit als gevolg.

De eerste twee voorstellen zijn unaniem goedgekeurd, het derde punt is niet gesteund door de cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid.

We hebben als VOORUIT dan toch al iets bereikt in het opnieuw ernstig en transparant besturen van de stad Sint-Truiden, maar er is nog een lange weg af te leggen. Vooral ook om het serieus gehavende imago van de stad opnieuw op te krikken.

Hieronder kan u de integrale agendapunten vinden. 


___