Stalbranden: “Telkens weer een massaslachting”

Dat is de titel van een artikel in De Krant van West-Vlaanderen, waarin Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove aan het woord komt.

Het is duidelijk dat de industriële wijze waarop dieren gekweekt worden en de manier waarop ze in stallen zitten (bijvoorbeeld groepskooien, kraamkooien of dekstallen) het risico van massaal sterven, verhoogt bij brand.
Ik vind dat alle betrokken instanties-landbouworganisaties en -sector zelf, brandweerzones, gemeenten, verzekeringsmaatschappijen – de nodige preventieve en sensibiliserende maatregelen moeten opdrijven. Bovendien moet er voldoende aandacht zijn voor de brandveiligheid bij de aflevering van een omgevingsvergunning. En voldoende opvolging en periodieke controles. Kortom, een globaal en geïntegreerd beleid.

Hieronder vindt u het artikel uit De Krant van West-Vlaanderen. (1)