Start van 'Werfgoed'

Op vrijdag 7 oktober 2015 werd het innovatief project 'Werfgoed' officieel voorgesteld in Maasmechelen (Eisden) in Porta Cité (Louis Mercierlaan 1-3).
‘Werfgoed’ is één van de 10 Vlaamse proeftuinen in de bouwsector en gebeurt in Limburg in het kader van het Strategisch Actieplan voor Limburg (SALK).
De financiering komt zowel vanuit Vlaanderen, als vanuit Limburg.

Bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove: "Houthalen-Helchteren en Maasmechelen zijn partner in 'Werfgoed'.
De proeftuin woningrenovatie wil bijdragen tot betere marktcondities voor grondige renovaties van woningen.

In enkele wijken van Maasmechelen wordt een collectieve actie opgestart, waarbij eigenaars de kans krijgen om gezamenlijk een energetische renovatie van hun woning te doen.
Deelnemende eigenaars genieten hierbij van gratis, onafhankelijke begeleiding op technisch en financieel vlak doorheen het hele renovatieproject.
De Tuinwijk in Eisden is geselecteerd als eerste wijk, waar het project bekendgemaakt wordt bij de inwoners. 

De vzw Dubolimburg coördineert het project, de vzw STEunpunt BuurtOpbouwerk (Stebo) maakt samen met 12 andere partners, waaronder kennisinstellingen en bedrijven, deel uit van het samenwerkingsverband.

De vzw Dubolimburg en de provincie Limburg hebben met het project als doel onder andere de kennis, de  ervaring en  de samenwerking, die de komende 4 jaar zullen opgedaan worden, om te zetten in een permanente structuur.
We denken aan de Renovatiepraktijk of de Renovatiewinkel, waar Limburgse particulieren met verbouwings-/renovatieplannen terechtkunnen voor advies en begeleiding.
Financiële ondersteuning kan verlopen via de Duwolimplus-lening.”

Hieronder vindt u het persbericht en de postkaart, die gebruikt wordt om de inwoners van Maasmechelen te sensibiliseren.Zie ook DuwolimPlus en renovatieprojecten van 18-06-2015 en Rollend Fonds van start van 12-03-2015 op deze website.