Startvergadering vzw ‘GEBAPUNT’

Op zaterdag 23 februari  2013 ging de eerste bijeenkomst van de nieuwe vzw Vereniging voor Doven, Slechthorenden en Gebarentaal Limburg (GEBAPUNT) door in volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46 in Sint-Truiden.  

GEBAPUNT wil een informatie- en ontmoetingsplek en spreekbuis  zijn voor alle gebarentaalgebruikers.
Het gaat hierbij om doven, slechthorenden en horenden, die op een of andere manier in aanraking komen met doven (familieleden, buren, vrienden, medewerkers, collega’s, werkgevers, etc.).
De gebarentaal wordt als voertaal gebruikt en geoefend.
Mevrouw Roosje Vingerhoed is de vaste tolk in gebarentaal voor alle activiteiten van GEBAPUNT.

GEBAPUNT wil ook een informatieplek zijn voor ‘de leken’, die meer willen weten over de dovenproblematiek en de dovencultuur. Bovendien zullen er, naast specifieke gebarencursussen, lezingen en vormingen gegeven worden over allerlei maatschappelijke thema’s. En het is de bedoeling een ontspanningsclub te zijn voor alle gebarentaalgebruikers.

“Dit is een mooi initiatief.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove, die samen met gemeenteraadslid Filip Moers aanwezig was bij de eerste activiteit.
“Een nieuwe vereniging heeft geld nodig. Daarom heb ik als voorzitter van vzw Curieus GEBAPUNT volkshuis Curieus voor hun eerste activiteit gratis ter beschikking gesteld.”

Zie www.gebapunt.be.

Zie onder andere ‘Speciaal gsm-nummer voor doven en slechthorenden’ van 15 juni 2012 op deze website.