Stille Getuigen

‘Stille Getuigen’ is de titel van de internationale kant- en textieltentoonstelling, die momenteel loopt in museum ‘De Mindere’, Capucienessenstraat 1 in Sint-Truiden.

De officiële opening vond plaats op zaterdag 28 februari 2015.
Gedeputeerde Ludwig Vandenhove verzorgde de inleiding.

Hieronder vindt u de belangrijkste elementen uit zijn toespraak.

-Iedereen van harte welkom op ‘Stille Getuigen’, ook in mijn eigen naam.
Internationale Kant- en Textieltentoonstelling met Kantelink (België) en Experikant (Nederland). Dus zeker welkom aan onze Nederlandse vrienden.

KantelinK ‘kantelt’ klassieke kant naar huidige kunstvormen en ‘linkt’ deze aan de historische kantbeoefening in Sint-Truiden.

-Niet de eerste samenwerking.
Enkele jaren geleden ‘Er Loop een Rode Draad Doorheen’ in domein ’t Speelhof.
Toen te laat voor de opening op vrijdagavond, maar gaan kijken op een rustig moment.

-Mooi zo die samenwerking tussen Nederland en België.
Zie bijzondere publicatie Elsevier rond wat 200 jaar gemeenschappelijk koninkrijk had kunnen worden. [1]
We hebben nog heel wat dingen gemeen en misschien moeten we dat meer benadrukken.
Gelijkaardige situatie tussen Brussel, Wallonië en Vlaanderen.
Wat bindt ons, niet (altijd) kijken naar wat ons scheidt.

-Bedankt dat ik deze tentoonstelling mag openen, zo ben ik nog eens in Sint-Truiden.
Begrijp mij niet verkeerd ‘ik slaap elke dag in Sint-Truiden’, volg alles zo goed mogelijk op en probeer zoveel mogelijk activiteiten en initiatieven aan te doen, maar als gedeputeerde zwerf ik dagelijks door Limburg.
Als ‘burgervader’ stond ik er dagelijks middenin en kende ik alle kleine en grote problemen.
‘Wereldberoemd in Sint-Truiden’ is één van mijn typische uitspraken.

-Ik ben blij, omdat ik gevraagd ben om deze expositie te openen, maar vooral ook omdat ze doorgaat in Museum De Mindere.
Het Minderbroederklooster met mijn vriend Eerwaarde Pater Herman Hanssen is één van mijn lievelingsplaatsen in Sint-Truiden.
Om eens tot rust te komen, om bij te babbelen met Herman of om met Herman ‘op stap’ te gaan naar de Eerwaarde Zusters Clarissen of Ursulinen of naar de brouwerij in Wilderen…

-Het is mede onder impuls van Herman dat wij als stadsbestuur in 2008 het Refugiehuis van het Ursulinenklooster en het Hoflokaal in het Minderbroederklooster  in erfpacht genomen hebben met de stad Sint-Truiden om het Ursulinen- en het Minderbroederklooster inhoudelijk met elkaar te verbinden.
Het Ursulinenklooster moe(s)t de kantsite blijven, die ze historisch altijd geweest is.
Het was één van de uithangborden van onze stad en dat wilden wij zo houden. Maar ja, de democratie heeft er anders over beslist, maar daarom moeten we niet wanhopen.
Het stopzetten van de kantafdeling in 2006 in de Haspengouwse Academie voor Beeldende Kunsten was voor ons onder andere mede de aanleiding om deze plannen te ontwikkelen.
Ja, wij hadden plannen en wij vinden die vandaag nog altijd realistisch en goed.
Sint-Truiden moet het religieus verleden uitspelen in de verdere culturele en toeristische ontwikkeling. En kant is daar een essentieel onderdeel van.
De geschiedenis is nu eenmaal de geschiedenis, ook al proberen sommigen die vaak te ‘manipuleren’.

-En nu de kant.
We hebben in Sint-Truiden ‘Kantelink’ en ‘Kunst in Vlaanderen’ in het Ursulinenklooster, dus de traditie wordt alleszins verdergezet. En we hebben Eerwaarde Zuster Beatrice om hierover te waken en zo is de kantkunst in heilige en veilige handen.

-De kantkunst is een onderschatte kunstdiscipline, die veel te weinig aandacht krijgt van het brede publiek. Het zijn ook hoofdzakelijk dames, die de kantkunst beoefenen.
Ik heb dit al vaak gezegd bij openingen en merk dat ook bij de talrijke uitnodigingen, die ik krijg voor allerlei kunstinitiatieven overal in Vlaanderen en Limburg, waar (moderne) kant eerder een uitzondering  vormt. Als Sint-Truiden moeten we ons daar dus blijven rond profileren.

-Ik merk dat de jeugd en socio-culturele verenigingen opnieuw beginnen te breien.
Waarom niets doen rond kant?
Misschien is dit in Nederland al zo.

-Gedeputeerde van Milieu en Natuur, dus ook bevoegd voor klimaatbeleid, hoewel dit ‘alles’ is.
Thema past perfect.
Zie hieronder de visietekst van ‘Stille Getuigen’.

-Al over gesproken: iets doen in het provinciaal domein Nieuwenhoven.
Waarom geen uitwisseling in een domein in Nederland?

-Met Kunst Groen.
Vorig jaar in Nieuwenhoven nog tentoonstelling ‘Biodiversiteit NIEUWENHOVEN 2014’.
Low budget.

-En mondiaal congres van Kant en aanverwanten in Sint-Truiden in 2018.
Uiteraard wil ik mijn schouders daaronder zetten.
Als het nodig is om hieromtrent contacten te nemen met Nederlandse provincies en/of gemeenten/steden, wil ik mijn contacten gerust aanspreken.
Jaren Derby der Lage landen voetbal tussen de burgemeesters.

-Sint-Truiden is maar Sint-Truiden, niet Dubai!

-Veel succes en veel belangstelling.

-Officiële opening tentoonstelling.

 

Praktisch:

[1] 200 jaar monarchie. Elsevier, Speciale Editie, oktober 2013. 

Zie ook CONTRAST van 20-10-2014, Tentoonstelling “Boom en mens” van 30-04-2014  en Internationale kanttentoonstelling in Sint-Truiden van 15-10-2013 op deze website.