Stop met dat vergif!

De vzw Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT) en de vzw Vogelbescherming Vlaanderen vonden niet minder dan 36 bestrijdingsmiddelen in dode mezenjongeren. (1) (2)
Tussen eind maart en midden juni zijn er in Vlaanderen en Brussel 4 516 dode mezenjongeren in nesten gemeld.

Binnen het project ‘SOS Mezen’ werden 95 nesten met dode mezen geanalyseerd, die burgers uit heel Vlaanderen hebben gemeld.
Bij meer dan 90% van de nesten werden effectief bestrijdingsmiddelen aangetroffen, meestal zelfs in combinatie.

In de lichamen van de meeste mezen werden 8 pesticiden gevonden, waaronder afbraakproducten van het inmiddels verboden dichloordifenyltrichloorethaan (DDT) en middelen, die erkend zijn voor professioneel gebruik in de fruitteelt.
Vooral de aanwezigheid van DDT wijst op een historische verontreiniging van het milieu en dat pesticiden overal in het milieu zitten.

“Erg verontrustend”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
Het wordt hoog tijd dat er in Vlaanderen een globaal en gecoördineerd beleid rond pesticiden ontwikkeld wordt.
Verbod op verkoop en verbod op gebruik van welbepaalde producten. En vooral opvolging en handhaving.

Dat geldt voor de professionele gebruikers, maar evenzeer voor het onderhoud van privé-tuinen.
In Frankrijk wordt momenteel een maatschappelijke en politieke discussie gevoerd in sommige gemeenten en steden om pesticiden totaal te verbieden. Een goede evolutie, die we ook in Vlaanderen moeten durven bekijken. (3)

Werk voor de toekomstige ministers van Landbouw en Leefmilieu in Vlaanderen.”