Strijd

Heel het leven is strijd, en vallen is te vergeven, als men maar eerst gestreden heeft.
Vallen zonder strijd is verrotting van de ziel. (1)