Strijd tegen de Amerikaanse vogelkers om houtkanten te valoriseren

“In Limburg willen we zoveel mogelijk de bosranden en houtkanten opnieuw economisch valoriseren om er brand- en energiehout uit te halen.”, zegt gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove.

De vzw Regionaal Landschap Lage Kempen, waar Ludwig Vandenhove voorzitter van is, speelt hierin een voortrekkersrol.
Er is nu een handleiding opgesteld voor de geïnteresseerde landbouwers en ze kunnen gratis vorming krijgen in de strijd tegen de Amerikaanse vogelkers om alzo de houtkanten beter in stand te houden.

De bedoeling is om dit project de komende periode uit te breiden naar gans Limburg toe.
Dit past in het plan om de 3 regionale landschappen zoveel mogelijk te laten samenwerken.
Naast de eigen, specifiek gebonden regiowerking, zijn er heel wat gezamenlijke Limburgse initiatieven mogelijk.
Niet minder (financiële) middelen, maar dezelfde (financiële) middelen efficiënter inzetten, daar gaat het mij om.”, aldus Ludwig Vandenhove.
Zie De Regionale Landschappen hebben een mooie toekomst van 16-01-2014 op deze website.

Het project werd voorgesteld op een persconferentie op dinsdag 27 mei 2014 in Hamont–Achel.
Hieronder vindt u de perstekst. 

Zie onder andere Amerikaanse vogelkers bestrijden. TVL-journaal, 27-05-2014. Radio2 Limburg-journaal, 27-05-2014. Landbouwers leren Amerikaanse vogelkers bestrijden. www.limurg-actueel.be, 27-05-2014. Achelse landbouwers bestrijden vogelkers. Het Nieuwsblad, 28-05-2014, p. 24.

Zie ook Energieke houtkanten in Bocholt van 27-02-2014, Strijd tegen invasieve woekerplanten van 10-06-2013 en Over een bakoven en houtkanten van 10-04-2013 op deze website.