Studiedag 'Wild van Bijen'

Op dinsdag 19 mei 2015 vond er een studiedag plaats in het Provinciaal Natuurcentrum (PNC), Craenevenne 86 in Genk, in het kader van de campagne 'Wild van Bijen'.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove verzorgde de inleiding.

"Vandaag is het, na talrijke andere acties, de beurt aan de professionelen", aldus Ludwig Vandenhove.
"Ik ben blij dat er zoveel vertegenwoordigers van de gemeenten zijn, maar misschien nog te weinig.
Gemeenten staan het dichtst bij de burger en zij kunnen ervoor zorgen dat de problematiek van de bijen en hun belang in het kader van de biodiversiteit, de duurzaamheid en de klimaatneutraliteit (nog) meer op de voorgrond treedt.

De bedoeling van onze campagne is dat deze een permanente stimulans mag zijn voor de diverse actoren in het Limburgs natuurgebeuren om rond bijen initiatieven te ondernemen.
Het mag niet blijven bij deze actie. 

Ik denk hierbij onder andere aan het bijenvriendelijk maaien van de bermen en heel de spuitproblematiek."

Zie onder andere Limburg wild van bijen van 04-02-2015 en Fan van Limburg van 30-04-2015 op deze website.