Subsidie voor bufferbekken en werken aan Spaasbeek in Wellen toegekend

Op voorstel van gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove kende de Limburgse deputatie op donderdag 1 februari 2018 aan de gemeente Wellen een subsidie toe van 28 944 euro voor het bufferbekken dat op de Spaasbeek uitgebouwd werd.

“Dit bufferbekken biedt een oplossing voor de lokale wateroverlast in Wellen”, zegt Ludwig Vandenhove

Hieronder vindt u het persbericht.


 

Zie ook Spaasbeek in Wellen terug open van 03-01-2015 op deze website.

 

Tags: