Succesvolle klimaatwandeling

Op zondag 23 oktober 2016 organiseerden sp.a-gemeenteraadslid/fractieleider Filip Moers en sp.a-gedeputeerde Ludwig Vandenhove een succesvolle klimaatwandeling in de Cicindriavallei in Sint-Truiden.
Het vertrek en de aankomst waren voorzien aan brouwerij Bink, Naamsesteenweg 469 in Kerkom.

Zowel qua opkomst - er waren meer dan 90 aanwezigen - als inhoudelijk was het een voltreffer”, zeggen Filip Moers en Ludwig Vandenhove.
“Er waren twee klimaatgidsen ter beschikking, Rudi Steegmans en Omer Vanstraelen.
De groep werd in twee opgesplitst.
Spijtig genoeg moest klimaatgids Leo Thomassen zich wegens ziekte laten vervangen, maar hij is even langsgekomen na de wandeling.”

 

“Ik was in de groep van Omer.
Hij heeft uitstekend gegidst en ons regelmatig gewezen op bepaalde (r)evoluties in het klimaat”, aldus Ludwig Vandenhove.
Klimaatevoluties gaan over een bepaalde periode (bijvoorbeeld 30 jaar), weerkenmerken zijn een momentopname. Zo had Omer meetapparatuur bij om het licht, de temperatuur, de vochtigheidsgraad en de windsnelheid te meten bij de eerste halte.

De tweede halte was bij een hoogstamboomgaard, die meer en meer bedreigd zijn.
Hoogstamboomgaarden zijn niet meer rendabel omdat er teveel onderhoud aan is in verhouding tot laagstam. Bovendien kan de huidige generatie, laat staan jongeren, zelf nauwelijks of niet meer met hoge ladders plukken. Hoogstamboomgaarden zijn wel heuse aarden van biodiversiteit. Daarom moeten we er alles aan doen om ze zoveel mogelijk te behouden.
Om dan nog niet te spreken over de CO2 die ze opvangen.

Dan iets over de voedselpiramide.
Wie staat bovenaan? Uiteraard wij als mensen.
Staan we daar niet te weinig bij stil?

Zo gingen we verder tot waar we de loop van de Cicindriabeek kunnen zien.
Omer vertelde ons over de invloed van de zon, het broeikaseffect en de beheersing van eventuele wateroverlast.
Hier zitten we al in de fase van de mogelijke klimaatadaptatie ter aanpak van de klimaatproblematiek.

Voor we door een prachtige holle weg wandelden, zagen we een steen die een overblijfsel is van toen daar nog een zee was.

Omer wees ons eveneens op het gegeven dat er voedsel genoeg is om heel de wereld te voeden, maar dat wij er veel te kwistig mee omspringen, zeker in het Westen.
Hij had het over de vele voedselresten die wij dagelijks weggooien, over het gegeven dat iedereen graag een stukje vlees eet, maar of het zoveel moet zijn - omdat dieren sterk bijdragen tot de CO2-uitstoot, etc.  Met andere woorden, wij zouden minder voedsel anders moeten gebruiken en/of eten.

Voor we terug naar de brouwerij Bink gingen, had Omer het nog over welke schade de storm en de regen van donderdag 23 juni 2016 aangericht hebben.
Er liggen heel wat afgehakte boomstammen en we zagen nog enkele verwoeste bomen. Ja, de klimaatproblematiek die toeslaat in Kerkom.

Tot slot confronteerde Omer ons nog eens met ons eigen gedrag:
Hoe zijn we hier geraakt en hoe gaan we terug naar huis?
Voor hoeveel CO2-uitstoot zijn wij vandaag verantwoordelijk?

En dan nog een paar bruine Binken gedronken met de deelnemers.
Bier van bij ons, dus fair trade in de praktijk.

Conclusie van dit verhaal: klimaatwandelingen zijn een goed en gezond middel om de burger duidelijk te maken hoe de klimaatproblematiek dichtbij ons gevolgen heeft en ingrijpt in ons dagelijks leven. En vooral hoe we er zelf allemaal iets kunnen aan doen.

 

Zie ook Klimaatwandeling in Sint-Truiden van 10/10/2016 op deze website.