Task Force Limburg geïnstalleerd

Op dinsdag 11 december 2012 is de Task Force Limburg officieel geïnstalleerd in het provinciehuis.

De Task Force Limburg heeft een coördinerende rol in de aanpak van de sociaal-economische problemen, die ontstaan zijn na de aangekondigde sluiting van Ford Genk.

Ludwig Vandenhove maakt deel uit van de Task Force Limburg namens de bestendige deputatie.  

“De Task Force Limburg heeft de supervisie over het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) van de Vlaamse Regering.
Dat plan wordt voorbereid door een (andere) expertencommissie onder leiding van Herman Daems en moet klaar zijn tegen eind januari 2013.
Dat plan moet Limburg steunen in haar economische relance na de sluiting van Ford Genk. De Vlaamse Regering zal vervolgens in samenwerking met de bestaande Task Force het plan afwerken en uitvoeren.
Een enorme uitdaging.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

In het Belang van Limburg van woensdag 12 december 2012 staat hierover het volgende geschreven.

Taskforce Limburg gaat officieel van start

HASSELT - Gisteren is in het Provinciehuis in Hasselt de Taskforce Limburg geïnstalleerd. Ze telt 21 leden met Vlaams minister-president Kris Peeters als voorzitter. De Taskforce Limburg moet op het terrein zorgen voor de economische heroriëntering van onze provincie na de sluiting van Ford Genk.

Hoe dat eventueel zou kunnen gebeuren, wordt momenteel bestudeerd door een 13-koppige expertengroep onder leiding van Herman Daems. Het resultaat van al dat denkwerk moet eind januari uitmonden in een nieuw Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK).

Tijdens de eerste vergadering van de Taskforce in het Provinciehuis en met gouverneur Herman Reynders als gastheer, werd vooral van gedachten gewisseld over hoe men de gronden en gebouwen van Ford Genk eventueel kan verwerven en hoe men de werknemers van Ford en de toeleveringsbedrijven nu al kan (her)scholen en begeleiden naar een nieuwe job.

Voorts was er een eerste gedachtewisseling over hoe men bestaande bedrijven kan doen groeien en nieuwe bedrijven kan aantrekken, welke de infrastructuurnoden zijn, hoe men de technologische innovatie in Limburg extra kan bevorderen en hoe men alles uiteindelijk moet financieren. Beslissingen werden er nog niet genomen.

Midden januari komt de Taskforce opnieuw bijeen voor een tussentijds verslag van Herman Daems en zijn expertengroep. ED

De leden van de Taskforce Limburg: 

  • Voor der Vlaamse regering: minister-president Kris Peeters en de ministers Geert Bourgeois, Philippe Muyters, Ingrid Lieten en Jo Vandeurzen
  • Voor de provincie Limburg: gouverneur Herman Reynders, de deputés Marc Vandeput en Ludwig Vandenhove, provincieraadvoorzitter Gilbert Van Baelen en Europees parlementslid Frieda Brepoels
  • Voor de werkgeversorganisaties: Paul Kumpen (Voka), Ludo Beulen (Unizo) en Jos Stalmans (VKW)
  • Voor de vakbonden: Jean Vranken (ACV), Bart Henckaerts (ABVV) en Paul Geraerts (ACLVB)
  • Voor de sociaaleconomische organisaties: Hugo Leroi (LRM) en Ludo Kelchtermans (Nuhma)
  • Voor de stad Genk: burgemeester Wim Dries
  • Voor de Vlaamse Industrieraad: Wouter De Geest
  • Voor de federale regering: Yasmine Kherbache (kabinetschef Elio Di Rupo)

 © Concentra