Toegankelijkheid: neemt Vlaamse regering het serieus?

“Neen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik stelde nog maar eens een vraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers over de ondersteuning van ‘INTER tussen mens en omgeving’, het Vlaams agentschap voor Toegankelijkheid.

Altijd algemene antwoorden, altijd weinig concreet. Zo gaan we Vlaanderen niet meer toegankelijk maken.
De oplossing? Meer politieke aandacht en interesse, duidelijke prioriteiten stellen, een meer horizontale werking over alle bevoegdheden heen, handhaving en meer financiële middelen.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van de minister.