Toeval, misschien… niet mee bezig, zeker!

“Zo omschrijf ik de huidige jeugd- en vakantiewerking van de stad Sint-Truiden.”, zegt sp.a- gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Eerst waren er de klachten van heel wat misnoegde ouders rond de organisatie van Joy Joy, het ontbreken van een echt concreet evacuatieplan bij noodweer en de onderkoeling van een aantal kinderen.

Vervolgens was er de achtergelaten kleuter in het stedelijk zwembad bij ‘Sport en Spel’.
Dat gaat over de jobstudenten, maar ook over de redders.
En wat doen de burgemeester en de schepen van jeugd?
Met de redders gebeurt er niets.
De betrokken jobstudenten worden verplaatst naar de groendienst.
Zijn dat sancties, waarvan de CD&V-Open VLD-meerderheid spreekt?
Voor mij is dat eerder het in een slecht daglicht plaatsen van jobstudenten en arbeiders, die ‘maar’ bij de groendienst werken.
Wat moeten jongeren daarvan denken, die precies een opleiding volgen om achteraf in groenwerk  terecht te komen? Mooi voorbeeld.

Er zijn ook de speelpleinwerkingen.
Door het voorval in het zwembad bij ‘Sport en Spel’ worden nu zodanig de puntjes op de ’i’ gezet dat er zelfs moeilijk gedaan wordt indien er 2 kinderen van hetzelfde gezin naar de speelpleinwerking wensen te komen, maar 1 niet onder de exacte voorwaarden valt (bijvoorbeeld pas 5 jaar is of net  13 jaar geworden).
De sp.a in de meerderheid was daar altijd soepel in, omdat speelpleinwerking precies inhoudt dat kinderen uit het eigen gezin,  de eigen straat of de eigen  buurt met mekaar spelen.

En dan het aantal jobstudenten.
CD&V en Open VLD hadden de laatste jaren heel wat kritiek op het gegeven dat er teveel jobstudenten werden aangeduid en dat dit teveel politiek gebeurde.
Wat stellen we nu vast?
Op sommige diensten, zoals de sportdienst, zijn er blijkbaar zoveel jobstudenten aangeduid dat ze nauwelijks kunnen bezig gehouden worden.
Als sp.a schakelden wij enkel jobstudenten in voor extra-taken tijdens de zomerperiode, zoals voor de vakantiewerking of de groendienst.
Nu stellen we vast dat er in de groendienst geen jobstudenten meer worden tewerkgesteld (buiten ‘de gestrafte’), maar dat er op de sportdienst jongeren met secretariaatswerk bezig zijn.
Sp.a deed het slecht en CD&V en Open VLD gingen het zoveel beter doen. Daar zal de bevolking wel over oordelen.

Eén zaak weet ik zeker: net zoals in zovele andere dossiers - zoals ik hoor van de bevolking - zijn CD&V en Open VLD niet echt bezig met de Truienaars, ook niet qua vakantieopvang.