Totaal gebrek aan visie!

“Op een ogenblik dat rekrutering één van de problemen bij Defensie is, mag je niet blind knippen in je opleiding.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in ‘Het Belang van Limburg’ van woensdag 28 januari 2009 naar aanleiding van het (eventueel) afbouwen van een aantal opleidingen op de militaire Campus Saffraanberg.

“Dit getuigt van een totaal gebrek aan visie in het algemeen en qua opleiding en rekrutering in het bijzonder van minister van Defensie Pieter De Crem.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

Door een beslissing van de vorige paarse regeringen is Campus Saffraanberg precies de enige Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) in België geworden na de afbouw van Dinant en Zedelgem.

 

 

“Op donderdag 25 oktober 2007 werd dit nog uitgebreid ‘gevierd’ met een unieke militaire parade op de Grote Markt in Sint-Truiden?”, zegt Ludwig Vandenhove (zie tekst ’Militaire parade groot succes!’ op deze website).

 

“Wat kunnen zaken toch snel geen in de politiek?”

 

 

Ook voor de tewerkstelling in de regio en in Sint-Truiden is dit zeer slecht nieuws.

 

 

Hieronder vindt u het integrale interview.

 

 

Twee studierichtingen bedreigd in militaire school Saffraanberg 

 

Vandaag licht defensieminister De Crem zijn rekruteringscijfers voor 2009 toe: dit jaar zijn er 1.175 vacatures voor militairen. Tegelijk werkt De Crem versneld aan een afbouw van de manschappen. Tegen 2011 zou Defensie nog maar 37.725 werknemers mogen hebben. In dat besparingskader zou Saffraanberg, de Koninklijke School voor Onderofficieren, in de klappen delen. Twee studierichtingen zijn bedreigd. In dat geval zou de school 80 kaderfuncties en minstens 200 leerlingen minder hebben. En dat voor een Belgisch leger dat graag wil verjongen.

 

Het nieuws komt van de Truiense burgemeester Ludwig Vandenhove (sp.a) die ook de kamercommissie van Defensie voorzit. Op de defensie-website www.mil.be was tot vorige week een powerpoint-presentatie te lezen van luitenant-kolonel Bart Vandenberghe van de personeeldienst van Defensie. Die presentatie hoorde bij een briefing die hij gaf op 16 december in Leopoldsburg. Daarin staat dat VDKMS en vorming 3+ "afgeschaft" moeten worden. In mensentaal: VDKMS is de opleiding waarbij studenten in Saffraanberg zich een jaar lang kunnen voorbereiden op het toelatingsexamen aan de Koninklijke Militaire School, het opleidingscentrum op universitair niveau voor officieren.

 

 

 

De afdeling 3+ is dan weer de richting waarbij 16-jarigen hun laatste twee jaren technisch secundair onderwijs kunnen afmaken in Saffraanberg om zich dan verder te scholen tot onderofficier. In Saffraanberg werken zeshonderd jongeren aan hun militaire opleiding. Daarnaast is er een sterk wisselend publiek van beroepsmilitairen die zich laten bijscholen.

 

Ongerustheid
"In Saffraanberg is er inderdaad ongerustheid sinds die nota op de officiële website van Defensie heeft gestaan. Al is die nota nu wel weggehaald van het net", licht Vandenhove toe. "Hoe dan ook staan die maatregelen, waarover nu beslist zal worden, haaks op het eerdere beleid om van Saffraanberg het nationale opleidingscentrum te maken. Op een ogenblik dat rekrutering een van dé problemen bij Defensie is, mag je niet blind knippen in je opleiding. Eénderde van de officieren worden bijvoorbeeld officier via dat voorbereidend jaar. Een kwart van alle onderofficieren bij Defensie zijn jongeren die eerst hun technisch secundair via het leger afmaakten. Daarop bezuinigen is funest als je een jonger leger wil. Als voorzitter van de commissie Defensie bevestigt dit weer eens die bijna blinde besparingsobsessie bij De Crem om dat streefcijfer van 37.725 werknemers uit zijn oriëntatienota te behalen. Maar waar is de globale visie?"

 

Niks beslist
"In die briefing geeft luitenant-kolonel Vandenberghe gewoon verschillende opties aan binnen de politieke oriëntatienota van de minister", licht woordvoerder Kurt Verwilligen van minister De Crem toe. "Het zijn studies. Saffraanberg is een van de vele opties. Maar niks is al beslist. Dit lijkt me toch wat voorbarig."