Trudofeesten 2019

Dit jaar - 2019 - zijn het zevenjaarlijkse Trudofeesten in Sint-Truiden.
Trudo is de patroonheilige van de stad Sint-Truiden.

Het Laatste Nieuws wijdt er een artikel aan, waarin ook oud-burgemeester Ludwig Vandenhove geciteerd wordt. (1)

"Het huidige stadsbestuur kiest ervoor om via een aantal activiteiten, verspreid over het ganse jaar, de Heilige Trudo te herdenken.
Dat is het concept van 2005 en 2012, toen ik nog burgemeester was, wat overgenomen is", zegt Ludwig Vandenhove.

"Er is opnieuw niet gekozen voor een ommegang of een historische stoet.
Ik begrijp dat.
Ik heb getracht in 1998, toen ik aan mijn eerste legislatuur als burgemeester bezig was, om deze ommegang in ere te herstellen. Maar toen al bleek dat het zeer moeilijk was om hiervoor voldoende geïnteresseerden te vinden.
Gelukkig hebben we toen een beroep kunnen doen op de dansstudio vzw Centrum voor Dans en Beweging van Siegfried Cobaro, die instond voor de choreografie, om voldoende vrijwilligers te vinden.

De vergelijking met Hasselt en Tongeren wordt snel gemaakt.
Daar zijn deze ommegangen meer religieus geïnspireerd. Maar ook zij hebben toenemende problemen om hiervoor vrijwilligers te vinden.
De echte reden dat een historische stoet niet meer lukt in Sint-Truiden is volgens mij dat er in Sint-Truiden op een bepaald moment mee gestopt is.
Tot 1984 was dit in Sint-Truiden een traditie, net zoals in andere Vlaamse steden, maar vanaf toen is dat onderbroken.
Een traditie mag per definitie niet onderbroken worden.
Tijdens mijn eerste legislatuur als burgemeester hebben we als college van burgemeester en schepenen getracht om de draad weer op te nemen, ook van de Fruitoogstfeesten, maar het lukte niet echt meer.

Wat te weinig geweten is, is dat wij in 2012 een kunstwerk van Johan Creten hebben geïnstalleerd op het Begijnhof.
Dit paste in de Trudofeesten, maar ook in het beleid om meer kunst in de openbare ruimte te brengen."

Kunstwerk Johan Creten

Hieronder vindt u het artikel uit Het Laatste Nieuws.