Truienaar slachtoffer van politieke afrekening!

Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) heeft hieromtrent een flyer huis-aan-huis verspreid in Sint-Truiden.

Hieronder vindt u de inhoud.

 

 

 

(voorkant flyer)
Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) niet akkoord met begroting 2010.

 

 

Naar aanleiding van de stemming van de begroting 2010 van de stad Sint-Truiden is het nu voor iedereen duidelijk: ondanks het bestuursakkoord, afgesloten na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006, is er een nieuwe feitelijke coalitie van CD&V en Open VLD en wordt Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) in de oppositie gedrukt.

 

 

Ondanks ons aanbod, zelfs met bemiddeling van de provinciale partijleidingen, om een consensusbegroting te maken, zijn CD&V en Open VLD in Sint-Truiden hier niet op ingegaan.
Dat er moet bespaard worden, weet ook Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) en we zijn hier toe bereid. Maar niet blindelings ten koste van de essentiële dienstverlening aan de burger, hetgeen nu wel gebeurt.
De enkele voorbeelden op de achterzijde van deze flyer illustreren dit overduidelijk.

 

 

Sp.a bestuurt mee de stad Sint-Truiden sedert 1 januari 1995 en heeft in die periode de stad van uitzicht doen veranderen en ook heel wat kleine, realistische projecten gerealiseerd op maat van de Truienaar, het verenigingsleven, etc.
Hierbij is de sp.a nooit moeilijke beslissingen uit de weg gegaan, ook besparingen niet als deze nodig waren.

 

 

CD&V en Open VLD hebben precies bespaard in de bevoegdheden van de sp.a-schepenen en -burgemeester en hebben in hun beleidsdomeinen sommige budgetten zelfs serieus verhoogd.

 

 

Duidelijker en politieker kan niet!
Beseffen zij niet dat ze hiermee de Truienaar treffen, die nu sommige zaken zal moeten missen, omdat toevallig een sp.a-er bevoegd is?

 

 

Ook in deze moeilijke omstandigheden zal de sp.a zich blijven inzetten om tussen de Truienaren te zijn en zoveel mogelijk realistische projecten op mensenmaat te realiseren.

 

 

 

 

(achterkant flyer)
Bevoegdheid van
Els Sneijers

 

 

- 30 jobstudenten minder voor de vakantiewerking
Een vermindering met 40.000,00 euro.
Inkrimping (zowel naar duur, als naar frequentie) van de vakantiewerking Jeugd, Sport en Spel en de Speelpleinwerking.

 

- Verwarmingstoelage voor mensen, die het minder goed hebben
De voorziene 300.000,00 euro werd geschrapt.
Met de aanhoudende economische crisis zullen vele mensen letterlijk in de kou blijven staan.

 

 

- Sociale tewerkstellingsinitiatieven
Het budget van sociale werkplaats ‘De Ploeg’ is verminderd met 20.000,00 euro. Voor nieuwe sociale projecten is er te weinig krediet voorzien.
Mensen, die minder gemakkelijk aan werk geraken, worden nu nog meer kansen ontnomen.

 

 

- Aankoop materialen uitleendienst
30.000,00 euro werd verminderd tot 15.000,00 euro.
Buurtcomités en verenigingen worden zwaar getroffen en zullen elders (en duurder?) materialen moeten huren voor de organisatie van hun activiteiten.

 

 

- Kinderfestival Joy Joy
40.000,00 euro werd verminderd tot 30.000,00 euro.
Het huidige budget is zelfs nog minder dan in 2009. De viering van het 10-jarig bestaan (in 2010) zal hierdoor met minder middelen en uitstraling dan de voorgaande edities gebeuren.

 

 

 

 

 

- Speelpleinen
Het budget voor de aanleg van nieuwe speelpleinen (45.000,00 euro) werd geschrapt. De voorziene 16.000,00 euro voor onderhoudskosten werd verminderd tot 6.000,0 euro.
Geen aanleg van nieuwe speelterreinen in de deelgemeenten. Het overgebleven budget is amper voldoende om de huidige speelpleinen te onderhouden.

 

 

- Skateterreinen
Het budget voor de aanleg van nieuwe skateterreinen (85.000,00 euro) werd geschrapt.
Qua onderhoudskosten werd 9.000,00 euro verminderd tot 4.500 euro.
Geen nieuwe aanleg van skateterreinen in de deelgemeenten. Voor de bestaande skateterreinen (Veemarkt en Zepperen) zullen we moeten kiezen tussen onderhoud of een skatehappening.

 

 

Bevoegdheid van Johnny Vangrieken

 

 

-Subsidies aan jeugd- en sportinfrastructuur en buurthuizen
Drastisch verminderd, in totaal met 625.000,00 euro.
Aanpassings- en/of renovatiewerken aan deze infrastructuur zullen in de toekomst door de verenigingen zelf gedragen moeten worden.

 

Bevoegdheid van
Filip Moers

-Onderhoud wandelwegen, maai- en snoeiwerken, bloementorens in de buurten, wijken en randgemeenten en personeelsbudget groendienst
Verminderd met 200.000,00 euro.
Een ernstig groen- en milieubeleid komt op de helling te staan.

 

 

 

 

 

Bevoegdheid van
Bert Breesch

-Sport
Verhoging van de huurtarieven sportinfrastructuur en tarieven van het zwembad.
Individuelen en verenigingen moeten dieper in hun zakken tasten als ze hun sport willen beoefenen.
Minder “sport in de breedte”!

 

 

Bevoegdheid van Ludwig Vandenhove
-Integratie en ontwikkelingssamenwerking
De werkingskosten werden verlaagd van 75.000,00 euro naar 50.000,00 euro.
Minder sensibilisering rond verdraagzaamheid en minder subsidies voor projecten rond ontwikkelingssamenwerking.

 

 

Wie nog een exemplaar wenst van deze flyer kan mailen naar burgemeester@sint-truiden.be.

 

 

Zie ook de tekst ‘Truienaar slachtoffer van politieke afrekening!’ van 3 april 2010 op deze website.