Truienaars recycleren meeste batterijen

Bij een eerste telling op dinsdag 29 november 2011 hebben de 44 Limburgse gemeenten en Diest al 8.000 kilogram (kg) batterijen ingezameld.
De stad Sint-Truiden staat voorlopig op de eerste plaats met 692 kilogram.

“Ik roep de bevolking van Sint-Truiden op om zo verder te doen.”, zegt burgemeester
Ludwig Vandenhove.

 

 

 

Tussen dinsdag 15 november tot donderdag 15 december 2011 hoopt de vzw Bebat, samen met Limburg.net, dat Limburg en Diest 20.000 kg batterijen kunnen inzamelen.
Bebat is een vzw, die op jaarbasis 2.600.000 kg batterijen inzamelt.
De vzw is een initiatief van de belangrijkste producenten van batterijen toen die door Europa verplicht werden te recycleren.

Als de Limburgse bevolking, samen met die van de gemeente Diest, erin slaagt 20.000 kilogram oude batterijen binnen te brengen voor vrijdag 16 december 2011, dan engageert Bebat zich om 20.000 bomen en/of plantgoed te schenken aan het Nationaal Park Hoge Kempen zodat men daar een Klimaatbos kan aanplanten.

“Nog maar eens een bewijs dat de Truienaar goed selecteert.”, besluit Ludwig Vandenhove.

Zie onder andere ook de tekst ‘Selectief sorteren van afval: proficiat aan de Truienaren!’ van 17 oktober 2011 op deze website.