Uitbreiding Chirolokalen ‘Wilduraantjes’ een feit!

Op zondagnamiddag 15 mei 2011 werd de uitbreiding van het lokaal van Chiro Wilduraantjes in Wilderen (Sint-Truiden) onder grote belangstelling officieel geopend door astronaut Frank De Winne (wiens kinderen lid waren/zijn van deze jeugdvereniging), schepen van jeugd
Els Sneijers en burgemeester Ludwig Vandenhove.

Een nieuw lokaal openen voor een jeugdvereniging vind ik altijd een bijzonder moment.”, zegt Ludwig Vandenhove. “Immers, een goede infrastructuur is onontbeerlijk voor een degelijke, kwalitatieve werking naar kinderen en jongeren toe en voor een veilige en aangename speelomgeving.”

 

Het eerste gedeelte werd geopend in september 2000, nu was het tweede deel aan de beurt.

 

 

 

 

 

Het is dankzij het subsidiereglement op de jeugdinfrastructuur, op initiatief van schepen van gebouwen Johnny Vangrieken, dat Chiro Wilduraantjes dit gebouw hebben kunnen zetten.
Het principe van het reglement is heel simpel: de stad Sint-Truiden betaalt de materialen en de vereniging voert het werk uit met vrijwilligers.
Op die manier bespaart de stad Sint-Truiden heel wat geld, want zo’n een gebouw in eigen regie plaatsen zou veel meer geld kosten en veel langer duren. Heel wat gemeenten/steden hebben dit reglement dan ook overgenomen.
Dankzij de vele helpende handen kan de jeugdvereniging zijn intrek nemen in de nieuwe jeugdlokalen.
Trekker bij Chiro Wilduraantjes, zonder afbreuk te doen aan de andere vrijwilligers, is de heer Chris Vannitsen.

 

 

“Het is onbegrijpelijk dat CD&V en Open VLD dit reglement, samen met de subsidiereglementen voor buurthuizen en voor sportinfrastructuur, tegen Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!)in, afgeschaft hebben. En dan zijn ze ook nog kwaad als je dit, de waarheid, in het publiek zegt. Bovendien gaan ze nu een onderzoek laten uitvoeren voor…EUR om te laten onderzoeken of er bij de bouw van deze diverse infrastructuren door allerlei Sint –Truidense verenigingen niets fout gebeurd is met de susidies.”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove.
“Dat geld aan de diverse verenigingen geven, zou een betere oplossing zijn.”

 

 

 

 

Chiro Wilduraantjes is dus één van de laatste projecten dat nog gerealiseerd is op basis van dit reglement.

 

 

Chiro Wilduraantjes heeft een actieve werking in de deelgemeente Wilderen met ongeveer 18 leiders en 75 leden, maar het aantal blijft stijgen.

 

 

Deze nieuwe locatie biedt leef- en speelruimte, die noodzakelijk is voor een goede jeugdwerking. Daarnaast is er voldoende bergruimte aanwezig.

 

 

Het lokaal van Chiro Wilduraantjes kan ook gebruikt worden door de andere verenigingen van Wilderen.

 

 

Astronaut Frank De Winne had nog een verassing in petto.
Hij schonk de das terug, die Chiro Vlaanderen hem overhandigd had bij het 75-jarig bestaan in 2009 en die bij hem mee in de ruimte is geweest tijdens zijn verblijf van 6 maanden in het Internationaal Ruimtestation ISS (ISS staat voor International Space Station). Ook toonde hij een filmpje, waarin alle collega-astronauten in hun eigen taal Chiro Vlaanderen proficiat wenste voor hun 75-jarig bestaan.
Zie de tekst ‘Frank De Winne is een ongelooflijk groot mens!’ van 6 april 2010 op deze website. 

 

 

 

 

Zie onder andere de teksten ‘Truienaar slachtoffer van politieke afrekening!’ van 3 april 2010 en ‘Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ)-Zepperen krijgt nieuwe lokalen!’ van 7 januari 2011 op deze website.

 

 

Hierover is ook een artikel verschenen in De Standaard en Het Nieuwsblad van 17 mei 2011.