Uitreiking getuigschriften beginnende imkers

Op zaterdag 14 november 2015 kregen 24 geslaagde imkers in het bezoekerscentrum van het provinciaal domein Nieuwenhoven, Hasseltsesteenweg z/n in Sint-Truiden hun getuigschrift als beginnende imker.

Om de twee jaar wordt door de Limburgse Imkersbond een cursus beginnende imker ingericht. Hierdoor is het aantal imkers in Limburg de laatste 3 jaar toegenomen van 560 naar 980 leden. Mede daardoor is de gemiddelde leeftijd van  de leden gedaald met ongeveer 20%.

"Een heel goede evolutie", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
"Ik heb de tijd nog meegemaakt (als burgemeester van Sint-Truiden) dat er gevreesd werd dat de imkers zouden 'uitsterven' en nu daalt zelfs de gemiddelde leeftijd.
In Sint-Truiden en omgeving is het aantal leden van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond de laatste 2 jaar toegenomen van 50 naar 72.
Dat is goed nieuws voor de bestuiving, dus voor de fruitteelt en voor de bloemen en planten, kortom de natuur, in onze buurt.
Als provincie Limburg zetten wij in zowel op de wilde bijen, als op de honingbijen."

De nieuwe cursus startte op zaterdag 10 januari 2015 en eindigde op zaterdag 13 juni 2015 telkens op een zaterdag (10 lessen van 3 uur). Tevens werden elke derde zaterdag van de maand mei tot september telkens 5 praktijklessen gegeven in de educatieve bijenhal in Nieuwenhoven.
36 kandidaten zijn gestart, waarvan er 24 slaagden in hun schriftelijk proef.
Elke geslaagde kan zich nu ergens in Limburg aansluiten bij een vereniging naar keuze.
In die vereniging zoekt zij/hij dan een peter, die haar/hem één à twee jaar bijstaat om het imkeren verder aan te leren.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove zette de heer Hubert Swinnen in de bloemetje voor zijn jarenlange inzet voor de imkers en de bijen.

"Hubert is in feite ook vrijwilliger in het provinciaal domein Nieuwenhoven", zegt Ludwig Vandenhove.
"In het seizoen geeft hij elke maand één zaterdag gratis info in zijn bijenhal, hij helpt steeds bij tentoonstellingen of andere educatieve initiatieven, etc.

Ik wens de geslaagden proficiat en veel imkerplezier en honing in de eerstkomende jaren”, besluit Ludwig Vandenhove.  

Zie www.konvib.be.

Zie ook 22 imkers in spe krijgen diploma. www.truineer.be, 15-11-2015.

Zie onder andere Beleid rond bijen provinciaal coördineren! van 27-02-2014 en  “Ik wil een beleid voeren rond bijen” van 18-12-2013 op deze website.