Uitreiking Odissea-prijs in de Senaat!

Op woensdag 14 januari 2009 werd voor de 4e maal de Odissea-prijs uitgereikt in de salons van de Senaat.


Laureaat is dit jaar de heer Jonathan Pisane met zijn licentiaatsverhandeling ‘Implementation of the Terrestrial and Space Telecommunication Elements of the Student Nanosatellite of the University of Liège’ (toepassing van de telecommunicatie-elementen gebruikt in de ruimte en op aarde door de nanosatelliet ontworpen door studenten van de Universiteit van Luik).

De Odissea-prijs is een initiatief van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove toen hij tijdens de vorige legislatuur senator was en heeft de bedoeling om een student te belonen, die een eindwerk heeft gemaakt rond ruimtevaart in de meest brede betekenis van het woord.

De idee voor deze prijs is ontstaan naar aanleiding van de 1e ruimtevlucht van Fran
k D/>e Winne.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om deze Odissea-prijs een prijs van de stad Sint-Truiden te maken.
Tijdens zijn eerste ruimtevlucht was Frank De Winne immers inwoner van de stad Sint-Truiden.
“Vermits ik toen senator was, heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om er maar ineens een nationale prijs (prijs van de Senaat) van te maken.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>.

De vorige legislatuur, toen Ludwig Vandenhove senator was, was hij voorzitter van het organisatiecomité, als federaal volksvertegenwoordiger maakt hij nu nog steeds deel uit van dit organisatiecomité.

“Als lid van het organisatiecomité van de Odissea-prijs heb ik er naar aanleiding van deze uitreiking van de 4e editie er nog maar eens voor gepleit om deze prijs nog meer structureel in te bedden in heel het beleid rond ruimtevaart in België, zeker nu Fran
k D/>e Winne voor de 2e maal de ruimte ingaat en hij bovendien de eerste Europese gezagvoerder van het Internationaal Ruimtestation (ISS) wordt gedurende de maanden oktober en november 2009.
In die zin heb ik de suggestie gedaan dat zowel vanuit de Senaat, als vanuit de Kamer van Volksvertegenwoordigers er een initiatief genomen wordt naar eerste minister Herman Van Rompuy toe om deze prijs naar studenten en jongeren toe echt symbool te laten staan voor de vele inspanningen, die in België gebeuren op het vlak van de ruimtevaart, ook vanuit de industrie, en deze alzo extra in de kijker te zetten.
Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de Odissea-prijs een echte traditie wordt.
De ruimtevaart in België in het algemeen en Frank De Winne in het bijzonder, verdienen dit!”, zegt Ludwig Vandenhove.