Uitspraak: "In de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is elke burger gelijk!"

De politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken is een relatief veilige zone en de werking ervan wordt vaak als voorbeeld gesteld voor andere zones in België en Vlaanderen.
Ik ben hierover bijzonder fier!


De goede en vlotte samenwerking binnen het politiecollege, tussen de 3 burgemeesters, is hier niet vreemd aan.

Er zijn heel wat politiezones in België en Vlaanderen, waar het er anders aan toegaat.


Met andere woorden: elke inwoner van de politiezone, of zij/hij nu woont in Sint-Truiden, Gingelom of Nieuwerkerken, heeft recht op dezelfde leefbaarheid en veiligheid!

Dit heeft vooral te maken met het gegeven dat wij als evenwaardige partners in het politiecollege vergaderen, ook al heeft de stad Sint-Truiden hierin mathematisch de meerderheid. Deze meerderheid wordt echter nooit gebruikt, integendeel, alles gebeurt op basis van consensus.