Uitspraak: "Je moet maar durven!"

Schandalig, een totaal gebrek aan burgerzin en aan respect voor de democratie als je nu hoofdeconoom van Petercam Geert Noels hoort pleiten voor een zogeheten 'oorlogskabinet' om de huidige financiële en economische problemen op te lossen.
Ik heb daar geen andere woorden voor!”


“Eerst de problemen zelf veroorzaken door op een onverantwoorde manier 'op de beurs te spelen' en nadien de politici de les spellen dat ze de problemen niet kordaat genoeg aanpakken.

Voor mij blijft de boodschap: laat de overheid opnieuw structureel meer ingrijpen in het economisch, financieel en maatschappelijk gebeuren en niet enkel als er problemen zijn.
Of: niet langer de lusten privatiseren en de lasten socialiseren!

Collega’s-politici, zijn we nu echt zo diep gevallen dat we dat soort 'types' niet van antwoord dienen?

Zij veroorzaken de crisis en 'schieten' dan op de politici dat ze niet of te weinig krachtdadig optreden.
Je moet maar durven!”