Uitspraak: "Libanon is Afghanistan niet!"

“Dit is zonder meer een zinvolle missie, vooral omwille van haar grote humanitaire inslag, het rechtstreekse contact met de bevolking en het aspect opleiding naar de Libanezen toe.”


“Die positieve indruk had ik absoluut niet toen ik in september van vorig jaar op bezoek was bij onze troepen in het Zuiden van Afghanistan.”

Dit verklaarde Ludwig Vandenhove in ‘De Zondag’ van 5 april 2009 naar aanleiding een bezoek dat hij aan Libanon bracht in zijn functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers van maandag 30 maart tot en met woensdag 1 april 2009.

Later kan u op deze website een uitgebreider verslag van de hand van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove lezen van deze missie, nadat dit verschenen is in enkele tijdschriften.

Zie ook de tekst ‘Afghanistan zien ... en dan!?op deze website.