Uitspraak: "Nog altijd goed bezig!"

“Wij zijn in Sint-Truiden met de lokale politie Sint-Truiden - Nieuwerkerken - Gingelom nog altijd goed bezig qua verkeers- en parkeerbeleid.


Soms hoor ik kritiek van de bevolking dat er teveel geverbaliseerd wordt en soms dat er meer zou moeten geverbaliseerd worden.

Dit bevestigt voor mij dat we als stad Sint-Truiden en lokale politie Sint-Truiden - Nieuwerkerken - Gingelom nog altijd een evenwichtig verkeers- en parkeerbeleid voeren naar alle weggebruikers toe.”

Burgemeester Ludwig Vandenhove zei dit tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 22 augustus 2011 naar aanleiding van een aantal mobiliteitsdossiers.