Uitspraak: "Waar blijven de daden?"

Nu staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoede-bestrijding Maggie De Block op zoek is naar een vestigingsplaats voor een bijkomend OPEN asielcentrum (een open terugkeercentrum) en naar nieuwe lokale opvanginitiatieven (LOI's) voor asielzoekers, vooral in zogeheten ‘witte’ gemeenten/steden, geven de meeste gemeenten en steden, met alle mogelijke argumenten, weer niet thuis.

Waar is de consequentie?

 

Als in de koude wintermaanden mensen op straat moeten slapen is ‘het kot te klein’ en roepen alle politici dat dit onmenselijk is in een Belgische/Vlaamse maatschappij, waar het, ondanks de economische crisis, nog steeds goed gaat.

 

 

Als er concrete maatregelen moeten genomen worden, geven diezelfde politici echter niet thuis.

 

 

 

 

 

Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden!

 

 

Als burgemeester neem ik altijd mijn verantwoordelijkheid op, ook en zeker naar de zwakkeren toe, zoals asielzoekers.
Het gevoerde asielbeleid in Sint-Truiden is een voorbeeld voor België en Vlaanderen en daar ben ik fier op.